Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Zorgeconomie: Care Innovation Center

Roosendaal vervult een belangrijke functie in de regionale zorgeconomie van West-Brabant. Het St.Franciscusziekenhuis heeft een bovenstedelijke functie. Stichting Groenhuysen, Stichting S&L Zorg, StichtingThuiszorg West-Brabant en Stichting Dag-en Woonvoorzieningen voor verstandelijk gehandicapten in Westelijk Brabant vervullen een belangrijke rol als werkgever en dienstverlener op het terrein van verzorging en verpleging. Het Kellebeek College, onderdeel van ROC West- Brabant is de belangrijkste opleider van middelbaar geschoolde medewerkers voor de sectoren welzijn en zorg. In de regio zijn tal van gespecialiseerde bedrijven gevestigd.

 

Samen met de Gemeente Roosendaal wordt in nauw overleg gewerkt aan het behouden en versterken van deze zorgeconomie. Het gaat daarbij in het bijzonder om de sector verzorging en verpleging (“care”) in tegenstelling tot de ziekenhuis- en eerstelijns gezondheidszorg (“cure”). Het investeren in innovatie, in de zorg van de toekomst, is in de care sector een cruciaal onderwerp.

 

Gemeente, zorgorganisaties, onderwijsorganisaties en bedrijven hebben in 2013 gewerkt aan het lanceren van een Care Innovation Center: Een preventieve proeftuin voor praktisch toepasbare innovaties die de zorgverlening aan het bed in de zorgorganisaties, maar vooral ook in de thuissituatie direct verbeteren. Het Care Innovation Center wordt in 2014 in fysieke zin onderdeel van de Welzijn- en Zorgboulevard van het nieuw te bouwen Kellebeek College in Roosendaal. Daarmee wordt bereikt dat bewoners in het westelijk deel van Roosendaal toegang hebben tot een aantal belangrijke zorgfuncties als het Centrum voor Jeugd en gezin en kinderopvang, maar wordt ook bereikt dat studenten van het Kellebeek College al tijdens hun studiejaren in aanraking komen met consumenten en met zorginnovaties.

 

Werkwijze
Dit doet het Care Innovation Center door:
• Het ontwikkelen en ondersteunen van een innovatieprogramma bestaande uit 15 tot 20 innovatieprojecten samen met bedrijven, onderwijs- en zorgorganisaties. De dienstverlening die zij deze partijen aanbiedt bestaat uit:
o Care Proeftuin, bieden van huisvesting en begeleiding van innovatieve zorgdiensten die vanuit de Welzijn-en Zorgboulevard worden geleverd en een gecombineerd innovatiecentrum en open leercentrum voor studenten.
o Care Instructie, opleiding en instructie van zorgconsumenten in het toepassen van nieuwe methoden en technieken voor bijvoorbeeld zelfdiagnose, zelfmedicatie etc
o Care Praktijkschool, opleiding van studenten in de sectoren zorg en welzijn in het toepassen van innovatieve methoden en technieken.
o Care StartersCentrum, huisvesting, coaching en begeleiding bij het vinden van risicofinanciering voor startende ondernemers op het terrein van zorgtechnologie van de toekomst.
o Care Funding, Lobby voor het structureel beschikbaar hebben van durfkapitaal en subsidies voor innovatieve bedrijven.
o Care Onderzoek, netwerk-en platformfunctie voor zorgorganisaties, overheid, onderwijs en bedrijven op het terrein van onderzoek en validatie van nieuwe methoden en technieken.
• Fondsenwerving in de richting van Europese regionale economische ontwikkelingsgelden.


Projecten
Het Care Innovation Center heeft begin 2013 overeenkomsten gesloten met bedrijven, zorg-, onderwijs- en andere publieke organisaties voor het uitvoeren en ondersteunen van een
innovatieproject.

 

Betrokken partijen
Partijen die betrokken zijn bij het Care Innovation Center betreffen:
• Projectpartners met een innovatief project.  Dit zijn zorgorganisaties, onderwijsorganisaties, bedrijven en vertegenwoordigers van patientenverenigingen.
• Servicepartners zijn professionele organisaties die met hun expertise waarde kunnen
toevoegen voor de projectpartners, de projecten en het Care Innovation Center
• Kennispartners zijn partners die betrokken zijn vanuit het onderwijs VMBO, MBO, HBO en particuliere opleidingsinitiatieven
• Zorgverzekeraars die betrokken zijn bij innovaties in de zorg

Resultaten
• Voor het onderwijs ontstaat een perfecte leerwerkomgeving waar studenten op alle onderwijsniveaus in de praktijk kunnen leren om zorg te verlenen en om gebruik te maken van de meest innovatieve hulpmiddelen.
• Voor de zorginstellingen ontstaat een proefopstelling waar ideeën en nieuwe innovatieve hulpmiddelen in de praktijk kunnen worden getest.
• Voor het bedrijfsleven ontstaat de mogelijkheid om nieuwe innovatieve hulpmiddelen te ontwikkelen en te testen.

 

Samenwerking tussen de genoemde partijen is van groot belang om tot innovatie te komen. Door de verschillende partijen fysiek onder één dak te brengen, worden de mogelijkheden voor samenwerking en innovatie gestimuleerd.

Meer informatie vindt u op de website van het Care Innovation Center 
www.cic-westbrabant.nl

 

Samenvatting

Het Care Innovation Center brengt zorggelateerde partijen uit overheid, onderwijs en het bedrijfsleven bij elkaar met het doel:
• Mensen zo lang mogelijk gezond te houden
• Mensen zo lang mogelijk in de thuissituatie te verzorgen en verplegen
Te realiseren door zorginnovaties toe te passen in het dagelijkse leven van mensen en mensen al tijdens hun opleiding te interesseren voor en te laten werken met innovaties.

 

Contact

Contactpersoon: Chantal van Spaendonck
T : 06 47 09 61 01
E : chantal@cic-westbrabant.nl