Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Werkgelegenheidsenquete

Regio West-Brabant doet jaarlijks onderzoek naar de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Hiermee krijgen we inzicht in de aard, locatie en ontwikkelingen van de West-Brabantse werkgelegenheid.

 

Doel van de werkgelegenheidsenquête
Deze informatie is nodig om gericht werkgelegenheidsbeleid te maken, maar is ook interessant voor starters die zich willen vestigen in de regio. Het Bedrijfsbureau Ontwikkeling van de Gemeente Breda voert de jaarlijkse Werkgelegenheidsenquête uit voor de samenwerkende gemeenten in West-Brabant.

 

Resultaten 2016

319.137 werkzame personen

59.450 vestigingen
Alle resultaten leest u in het rapport. 

 

De enquête wordt in fases uitgevoerd.

  • Alle bedrijven waarvan een e-mailadres bekend is, zijn per e-mail benaderd om de werkgelegenheidsenquête op internet in te vullen.
  • Bedrijven met minder dan 100 werkzame personen (wp) zijn steekproefsgewijs telefonisch geënquêteerd (tussen 0 en 9 wp 1 op 4 en tussen 10 en 100 wp 1 op 2).
  • Bedrijven met meer dan 100 werkzame personen zijn op verschillende manieren geënquêteerd.
  • Na een telefonische rappelronde, realiseren we begin oktober een respons van 23% onder de kleinere bedrijven tot 10 werkzame personen, 52% onder de bedrijven met 10 tot 100 werkzame personen en 90% onder grote bedrijven.
  • Daarnaast bellen we bedrijven na waar de werkgelegenheid (zonder nadere toelichting) ten opzichte van het voorgaande jaar met minstens 10% en tenminste tien personen is gewijzigd.
  • Bedrijven en instellingen die al geruime tijd onbereikbaar zijn en die ook niet (meer) voorkomen in digitale telefoongidsen worden uit het register verwijderd. Dit betekent dat naast een goed beeld van de werkgelegenheid ook een actueel vestigingenregister wordt verkregen.
     

De enquêtegegevens worden voornamelijk gebruikt voor statistische doeleinden. Gemeenten maken van de adresgegevens gebruik om bedrijven gericht te kunnen benaderen met informatie die voor hen van belang is. Persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt.

 

Samenvatting

Voor meer informatie over de werkgelegenheidsenquête kunt u de website hiervan bezoeken. Hier kunt u ook de enquête invullen. Klik hier.

Contact

Cees Budding

T. 076 5027261

E. cees.budding@west-brabant.eu