Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Transitie jeugdzorg

Achtergrond
Als gemeenten zijn we druk bezig met het verder handen en voeten geven van onze CJG’s. Daar kunnen jeugd en ouders terecht voor al hun kleine en grote vragen over opvoeden en opgroeien. Binnenkort krijgen we er als gemeenten ook de verantwoordelijkheid voor het realiseren van passende jeugdzorg bij. Vanaf 2014 krijgen wij geleidelijk de taken over voor het bieden van de nu nog de provinciale jeugdzorg, de GGZ voor jeugd (nu nog AWBZ en zorgverzekering) en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jeugd (idem). Wij zien dit in West Brabant als kans om jeugd en ouders samenhangend en effectief te ondersteunen. Vanuit de vraag van jeugd en ouders en volgens de uitgangspunten die wij ook hanteren in de rest van ons jeugdbeleid. We noemen de decentralisatie niet voor niets transformatie; de RWB1 streeft naar een kanteling in denken en doen; van een focus op risico’s en problemen naar een focus op de kracht en de talenten van jeugd en ouders zelf. Van het stapelen van aanbod (van licht naar steeds zwaarder) naar een snelle en juiste ondersteuning waarbij ouders zelf de verantwoordelijkheid voor het opvoeden zoveel als mogelijk houden. Een ondersteuning waarbij de advisering en zorg in het leefgebied van het kind (thuis, in en om school, op de kinderopvang) in samenhang plaatsvindt. Doordat CJG professionals en (intern) begeleiders dezelfde taal spreken, dezelfde manier van denken en doen gaan ontwikkelen. Daar ligt de uitdaging voor ons als gemeenten; om op alle niveaus van bestuurders tot en met professionals en vrijwilligers een gezamenlijke visie te hebben, uitgangspunten te delen en die ook consequent in ons denken en doen uit te dragen.

 

Visie op opvoeden en opgroeien in West Brabant
“Kinderen en jongeren hebben de mogelijkheid om zich te ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen, die actief deelnemen aan het sociale, economische en culturele leven.” Investeren in de jeugd van nu is van vitaal belang, niet alleen voor de individuele ontplooiingsmogelijkheden van kinderen en jongeren, maar ook voor de sociale samenhang en een duurzame economische ontwikkeling. We willen als overheid een gunstig  opgroeiklimaat voor alle kinderen creëren. We dienen hierbij aandacht te hebben voor de sociale omgeving van kinderen. Het versterken van de eigen kracht van ouders, opvoeders en kinderen is hierin een belangrijk thema. We willen onze aandacht ook richten op preventie. We willen voorkomen dat kinderen op welke manier dan ook buiten de boot vallen. En wanneer kinderen toch niet goed mee kunnen of uitvallen (denk aan onderwijsachterstanden, schooluitval, werkloosheid of criminaliteit, of wanneer ouders het niet alleen redden) dan zal hen ondersteuning of zorg aangeboden moeten worden.
Bekijk de regionale visie transitie jeugdzorg.

 

Samenvatting

Contact

Michiel Goos
Beleidsmedewerker Zorg Welzijn Onderwijs
E. michiel.goos@west-brabant.eu

T. 076-5027231