Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Topsectorenbeleid

In 2012 is veel energie gestoken in het organiseren van het West-Brabantse topsectorenbeleid. Het gaat hierbij om de sectoren Logistiek, Maintenance en Biobased Economy.

Met dit beleid sluit West-Brabant aan bij de ambities van Rijk, provincie en Europa, waarbij versterking van de concurrentiekracht van speerpuntsectoren centraal staat. Essentieel hierbij is het gezamenlijk investeren in business development en innovatie.

 

Er is gewerkt aan de regionale organisatiestructuur en aan de inhoudelijke agenda. Bij de organisatiestructuur spelen stuurgroepen per speerpuntsector een essentiële rol. Deze stuurgroepen bestaan uit vertegenwoordiger van overheid, onderwijs en bedrijfsleven, waarbij deze laatste een trekkende rol hebben. De stuurgroepen worden in hun functioneren ondersteund door een kernteam, bestaande uit de belangrijkste inhoudelijke spelers in de regio.

 

Er is een begin gemaakt met het formuleren van een businesscase per sector. Deze businesscase maakt de ambitie per sector helder en het daarbij behorende werkprogramma. Dit werkprogramma kent activiteiten op de pijlers business development, toplocaties, arbeidsmarkt, financieringsinstrumentarium en acquisitie.          

 

Samenvatting

Bij het West-Brabantse topsectorenbeleid gaat het om de sectoren Logistiek, Maintenance en Biobased Economy.

Contact

Cees Budding

Programmamanager Sociaal Economische Zaken

T. 076 5027261

E. cees.budding@west-brabant.eu