Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Strategische Agenda West-Brabant 2012-2020

Op 15 februari 2012 heeft het Algemeen Bestuur van de Regio West-Brabant het Visiedeel van de Strategische Agenda West-Brabant 2012-2020 vastgesteld. Dit Visiedeel schetst een beeld over en van West-Brabant tot 2020. Het is een beeld waarin de positionering in de Rijn-Schelde-Maasdelta onze regio flink wat kansen biedt. Kansen die ook vragen om zorgvuldige inpassing met het oog op ecologische en leefbaarheidbelangen. Het is juist de uitdaging om met elkaar de balans tussen economie, ecologie en leefbaarheid te realiseren. Met elkaar, omdat de Overheid al lang niet meer alleen voor de oplossing kan zorgen. Ondernemers en Onderwijs staan samen met de Overheid voor die opgave. De drie O’s zijn aan zet. Zij hebben samen de inhoud van het Visiedeel bepaald. Daarin ligt de uitdaging om nu samen aan de realisering van die Visie te gaan werken. Het Uitvoeringsprogramma, dat tegen de zomer gereed is, zal concreet duidelijk moeten maken welke inspanningen op het gebied van Maintenance, Logistiek, Biobased Economy, Care and Cure, Ecologie, Leefbaarheid, Mobiliteit, etc. nodig zijn.

 

Voor meer informatie over het proces om te komen tot een nieuwe Strategische Agenda, klik hier.

 

De samenwerking in West-Brabant zal zich tussen 2012 en 2020 zichtbaar laten leiden door vier dominante principes:

 

1. Duurzame ontwikkeling (triple P)
Geïnspireerd door de Telos-driehoek (Planet, People, Profit) staat de samenwerking in West-Brabant pal voor duurzame ontwikkeling. Dit is een uitgebalanceerd ontwikkelingsproces, gericht op het bevorderen van de veerkracht en kwaliteit van de natuur (ecologie), van het lichamelijke en geestelijke welzijn van de inwoners (leefbaarheid) en een gezonde economische ontwikkeling (economie). Verbetering van het ene mag niet ten koste gaan van het andere.

 


 

 

 

2. Brede maatschappelijke alliantievorming (drie O’s)
In West-Brabant steken we samenwerking in vanuit de triple Helix-gedachte. Daarbij werken onderwijs, ondernemers en overheid (de 3 O’s) nauw samen en versterken elkaar. De overheid heeft voornamelijk een regisserende rol, waarbij bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en onderwijs redelijk autonoom hun investeringsbeslissingen kunnen bepalen.

 

3. Samenwerking in vier windrichtingen
Samenwerking vindt primair plaats op de schaal van de Zuidwestelijke Delta. De natuurlijke samenwerkingspartners zijn dan de provincies Noord-Brabant en Zeeland, Drechtsteden, BrabantStad, Stadsregio Rotterdam, Vlaanderen en Midden-Brabant. Breda is als centrumgemeente de schakel tussen deze samenwerkingsverbanden. West-Brabant draagt krachtig en herkenbaar bij aan de duurzame ontwikkeling van de Rijn-Schelde-Maas-delta en is daaraan complementair vanuit zijn eigen kracht.

 

 

 

4. Samenwerking binnen de regio
Voor die opgaven waar samenwerking tussen alle 19 gemeenten noodzakelijk is, werken we samen. Daar waar een kleiner schaalniveau voldoende is, wordt de samenwerking in (sub)regionale allianties vormgegeven. Voorbeelden hiervan zijn samenwerking op het gebied van volkshuisvesting, gemeentelijke bedrijfsvoering en het vormgeven van gedecentraliseerde rijkstaken zoals jeugdzorg, AWBZ en de nieuwe Wet Werken naar Vermogen. Te allen tijde maatwerk dus.  

 

 

 

Samenvatting

Het visiedeel van de Strategische Agenda West-Brabant 2012-2020 biedt de komende jaren houvast bij de ontwikkelingen die op West-Brabant afkomen en de wijze waarop de regio daarop wil reageren.

 

Bekijk ook de website: http://strategischeagenda.west-brabant.eu

 

Contact

Albert Reijlink, Hoofd Strategie

T: 076-5027206

E: albert.reijlink@west-brabant.eu