Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030

Een hecht netwerk in de tuin van de Delta

 

De Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030 beschrijft – met een doorkijk naar 2040 - de koers van de regio in een ruimtelijk casco. Dat casco biedt een gemeenschappelijk kader voor de samenwerkingspartners in de aanpak van opgaven die uiteengezet zijn in de ruimtelijke agenda. Het is de koers van West-Brabant, waarin bestaande ambities gekoppeld zijn aan strategische keuzes ten aanzien van structurele veranderingen op langere termijn.

 

Nadat het concept van de visie in alle colleges, gemeenteraden en overige besturen onderwerp van gesprek was, spraken de portefeuillehouders Ruimtelijke Ontwikkeling van de 19 gemeenten zich op 18 mei 2010 uit over de verzamelde reacties en amendementen op het stuk. Deze reacties en amendementen zijn kort daarna in de definitieve visie verwerkt.

De vastgestelde Ruimtelijke Visie West-Brabant is een belangrijk document dat door de 19 West-Brabantse gemeenteraden worden gedragen. Het document vormt de basis voor verdergaande afspraken over de regionale ruimtelijke ontwikkeling voor de periode tot ruim na 2030.

 

Aan de totstandkoming van de visie werkten raden, colleges en betrokken ambtenaren van de 19 West-Brabantse gemeenten, de provincies Noord-Brabant en Zeeland, waterschap Brabantse Delta en vertegenwoordigers van de BWZ, de Kamer van Koophandel, de ZLTO, Brabants Landschap en verschillende departementen.

 

Tot de visie behoort een uitvoeringsagenda waarin 31 projecten en programma’s staan omschreven die de komende bestuurlijke periode(n) zullen worden uitgewerkt.

 

Samenvatting

Een regionaal gedragen Ruimtelijke Visie voor heel West-Brabant (en Tholen) die als ruimtelijk casco gaat over en een visie geeft op de majeure en bovenlokale thema's van de ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied. De Visie omvat de planperiode tot circa 2025 en dient als belangrijke drager voor de provinciale structuurvisie.

 

Ruimtelijke Visie Visiedocument

Ruimtelijke Visie Inspiratiedocument

Contact

Programmasecretaris

De heer Paul Vermeulen

T. 076 5027204

E. paul.vermeulen@west-brabant.eu