Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

rpA West-Brabant

rpA West-Brabant heeft een eigen website: http://rpa.west-brabant.eu/

 

In het Regonaal Platform Arbeidsmarkt (rpA) wordt op regionaal niveau afstemming tussen partijen gezocht om tot een samenhangend arbeidsmarktbeleid te komen. Het platform is een onafhankelijk orgaan waarin deelnemers worden gestimuleerd om discrepanties op de arbeidsmarkt gezamenlijk op te lossen. Het platform kent geen rechtspersoonlijkheid. Het platform stimuleert de samenwerking en afstemming door aan te sturen op de eigen verantwoordelijkheid van deelnemers, onderling respect en het ervaren van de toegevoegde waarde van de samenwerking door het behalen van aantoonbare successen. Het platform volgt actief de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, partijen worden hierover geïnformeerd en al naar gelang de behoefte van partijen zullen projecten worden geïnitieerd en ondersteund. De deelnemers van het rpA West-Brabant hebben doel en taken in een convenant vastgelegd. Op 2 juni 2001 is dit convenant, in het bijzijn van minister Vermeend, door de deelnemers van het rpA ondertekend.

 

De belangrijkste missie van het rpA West-Brabant is: "het gezamenlijk bevorderen van een goed functionerende arbeidsmarkt door het verbinden van lokaal en sectoraal arbeidsmarktbeleid".

 

Voor meer informatie, ga naar de projectensite http://rpa.west-brabant.eu/

 

 

Samenvatting

In West-Brabant werken overheid, onderwijs en ondernemers in het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (rpA) West-Brabant samen aan een goed functionerende arbeidsmarkt.

 

Bekijk de website van het rpA.

http://rpa.west-brabant.eu/

 

 

Contact

Astrid Persons

Secretaris rpA

T. 0765027208

E. astrid.persons@west-brabant.eu