Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Regionale Agenda Werklocaties

De Regionale Agenda Werklocaties voor de Regio West Brabant is het resultaat van een intensief doorlopen proces, waaraan alle 19 deelnemende gemeenten, de provincie en de Kamer van Koophandel Zuid-West Nederland hun bijdrage hebben geleverd.


Startpunt hiervan vormden provinciale prognoses van de ruimtelijke behoefte aan bedrijfsterrein, die uitsluitend kwantitatief zijn onderbouwd. Voor de regio West-Brabant  bleek daaruit, dat er kwantitatief gezien een gering overschot aan bedrijventerrein ontwikkeld gaat worden als alle plannen (hard en zacht) ook in uitvoering worden gebracht. Om afspraken over programmering echter niet alleen te baseren op kwantitatieve, maar ook op kwalitatieve afwegingen, is gebruik gemaakt van de lokale kennis en het rapport dat het bedrijfsleven in vrijwel dezelfde periode heeft laten opstellen door BCI (Buck Consultants International).


Het resultaat van dit proces is een gedeelde visie op de ontwikkeling van bedrijventerreinen in de Rregio West- Brabant. In deze visie is zowel rekening gehouden met de (verwachte) vraag vanuit het bedrijfsleven als met mogelijkheden in de regio om hierin op korte en middenlange termijn te voorzien.


Het nu voorliggende document is opgesteld om, met oog voor de regionale ambities, uiteindelijk samen met de Provincie (plannings-)afspraken te maken over de wijze waarop in de regio wordt omgegaan met bedrijfsterreinen.

Nadrukkelijk wordt aangegeven dat het hier gaat om een “rolling agenda”, waarin op basis van monitoring  zo nodig uitgangspunten en acties zullen worden aangepast. 

 

 

Samenvatting

Contact

Jack de Crom

T: 076 - 5027221

E: jack.decrom@west-brabant.eu