Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO)

In het Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO) maken provincie, gemeenten en waterschappen afspraken over een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de regio. Binnen de Verordening ruimte is wettelijk vastgelegd dat dit overleg 2 keer per jaar plaatsvindt.

 

De thema's voor het RRO zijn:

- Wonen en leefbaarheid

- Ruimtelijke economie

- Ruimtelijke kwaliteit (natuur, water, landschap en recreatie)

- Ruimtelijke strategie

 

samenstelling

Aan het bestuurlijk overleg nemen de wethouders RO van de 18 West-Brabantse gemeenten en een bestuurslid van Waterschap Brabantse Delta deel. De gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling zit het overleg voor. Het secretariaat wordt verzorgd door de provincie.

 

 

vergaderdata 2015

De bijeenkomsten van het RRO West-Brabant in 2015 vinden plaats op 8 juli en 9 december 2015

 

 

Meer informatie

Op de website van de provincie Noord-Brabant vindt u meer informatie over het RRO West-Brabant.

 

 

Samenvatting

In het RRO maken provincie, gemeenten en waterschappen afspraken over een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de regio

Contact

Paul Vermeulen

Programmamanager Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en leefbaarheid

T. 076 5027204, 0651663631

E. paul.vermeulen@west-brabant.eu