Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Programma 3: Verbeterd en Toegankelijk OV in West-Brabant

Wat willen we bereiken?


Een verbeterd, toegankelijk Openbaar Vervoer in West-Brabant, dat door meer Wmo-geïndiceerden en ouderen wordt gebruikt. We streven naar geheel toegankelijk Openbaar Vervoer in 2015. We geven daarmee invulling aan het landelijk beleid en de wet- en regelgeving waarin gelijke rechten en mogelijkheden voor mensen met een functiebeperking of chronische ziekte, centraal staan. Overigens hebben niet alleen gehandicapten baat bij een beter toegankelijk OV, ook valide reizigers profiteren hiervan. Met beter toegankelijk OV beogen we tegelijkertijd gebruik en kosten van het (duurdere) deeltaxivervoer te beperken.

 

Qua indicatoren aan de hand waarvan de prestaties op dit terrein gemeten kunnen worden, valt te denken aan:

  • het aantal kilometers dat reizigers (m.n. senioren en Wmo-geïndiceerden) per OV in West-Brabant maken
  • het aantal kilometers op toegankelijke OV-lijnen
  • het aantal toegankelijk gemaakte halteplaatsen en het aantal (tot “onze” doelgroep behorende) in-/uitstappers
  • de ontwikkeling van het deeltaxigebruik
  • de tevredenheid van klanten over het OV en de toegankelijkheid ervan in West-Brabant
  • het aantal Wmo-deeltaxipashouders dat (ook) gebruik maakt van het reguliere OV

 

Gedeeltelijk kunnen we deze indicatoren inmiddels verder concretiseren. Zo gaan we ervan uit dat de “busvloot” in een nieuwe concessie 100% toegankelijk is. We mikken erop dat de 1.500 West-Brabantse halten in 2015 allemaal (voor zover technisch mogelijk en gelet op het aantal in- en uitstappers zinvol) aangepast zijn. Dit komt vanaf 2011 neer op een jaarlijkse “werklast” van 160 stuks. De klantbarometer van KVvP biedt inzicht in de waardering die mensen hebben voor het busvervoer in z’n algemeenheid, en de informatievoorziening en toegankelijke instap, in het bijzonder. We hopen dat steeds meer mensen, ook met een beperking, gebruik gaan maken van de bus en dat zij in dezelfde mate als de overige reizigers tevreden zijn over de toegankelijkheid ervan. Wanneer en in welke mate deze verschuiving richting busvervoer zich voordoet, hangt van een heleboel zaken af. Naast het tempo qua fysieke maatregelen, is ook de ontwikkeling van het OV-aanbod qua frequentie, nabijheid, snelheid en tarief een factor. Uiteraard dient ook aandacht te worden besteed aan het stimuleren en verleiden van Wmo-geïndiceerden en senioren om gebruik te (leren) maken van toegankelijk OV.

 

Samenvatting

Contact

Mevrouw Marijke Riksen

Programmamanager KCV

T: 076 5027203

E: marijke.riksen@west-brabant.eu