Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Kwaliteitsverbetering landschap in West-Brabant

Tijdens het Regionaal Ruimtelijk Overleg op 26 juni 2013 hebben 16 gemeenten in West-Brabant ingestemd met de notitie “kwaliteitsverbetering van het landschap in West-Brabant”. De provincie heeft alle betrokken gemeenten een brief gezonden waarin zij dit afsprakenkader bevestigt. De 2 gemeenten die niet of gedeeltelijk instemden ontvingen een afwijkende brief. Gemeenten zorgen zelf voor de lokale uitwerking. De notitie is een uitwerking van de provinciale handreiking kwaliteitsverbetering landschap. De kwaliteitsverbetering van het landschap is vastgelegd in artikel 2.2 van de Verordening ruimte

Dit betekent dat gemeenten bij de vaststelling van hun bestemmingsplannen en andere

ruimtelijke besluiten hieraan verplicht invulling moeten geven. De notitie is bedoeld om initiatiefnemers en gemeenten bij ontwikkelingen in het buitengebied vooraf duidelijkheid te geven over de bijbehorende investering in het landschap.

In 2014 evalueerde de RWB samen met provincie en gemeenten de werking van de notitie. Tijdens het Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO) van 18 december 2014 werd besloten tot aanpassing van het afsprakenkader naar aanleiding van de evaluatie. De aangepaste versie van het afsprakenkader plus het bijlagenboek vindt u op deze pagina onder "downloads".

 

 

Samenvatting

De notitie kwaliteitsverbetering van het landschap in West-Brabant geeft initiatiefnemers en gemeenten bij ontwikkelingen in het buitengebied vooraf duidelijkheid over de bijbehorende investering in het landschap

Contact

Carolien Roovers

medewerker beleidsuitvoering

T. 076-5027209

E. carolien.roovers@west-brabant.eu