Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Human Capital Roadmap (HCR) Duurzaamheid

De regio heeft als doel om in 2050 energieneutraal te zijn. In de Strategische Agenda is een tussendoel van 16% duurzame energie in 2020 opgenomen. Dit heeft een grote impact op de arbeidsmarkt en onderwijs. Daarom heeft de RWB aan Wise Up opdracht gegeven te onderzoeken of het bedrijfsleven voldoende kennis en mankracht heeft om samen met de overheid en onderwijs invulling te geven aan deze ambitie. Het resultaat is vastgelegd in de Human Capital Roadmap Duurzaamheid.

 

Hierin wordt geadviseerd de volgende actielijnen te hanteren:
a. Marktwerking en vernieuwing
b. Kennis vergroten bedrijfsleven
c. Verhogen in- en doorstroom bedrijfsopleidingen
d. Verhogen zij-instroom installatie en bouwsector

Marktwerking en vernieuwing op te pakken via de themawerkgroep Energietransitie Woonperspectief West-Brabant.

 

De colleges in West-Brabant worden tijdens de netwerkbijeenkomst gevraagd om commitment te geven op de volgende voorstellen:

 

1. Marktwerking en vernieuwing op te pakken via de themawerkgroep Energietransitie Woonperspectief West-Brabant;
2. In samenwerking met de brancheverenigingen de kennis bij het bedrijfsleven te vergroten;
3. Het rpA (regionaal platform Arbeid ) West-Brabant te verzoeken om actielijn c en d op te nemen in het nieuwe uitvoeringsprogramma.
4. Het rpA te verzoeken de installatiebranche en bouwsector deel uit te laten maken van de Gouden Lijst.

 

Bekijk hiernaast bij downloads, het bestuursvoorstel dat op 20 oktober 2015 wordt voorgelegd aan de colleges van West-Brabant.

 

 

Samenvatting

De regio heeft als doel om in 2050 energieneutraal te zijn. In de Strategische Agenda is een tussendoel van 16% duurzame energie in 2020 opgenomen. Dit heeft een grote impact op de arbeidsmarkt en onderwijs. De RWB heeft opdracht gegeven te onderzoeken of het bedrijfsleven voldoende kennis en mankracht heeft om samen met de overheid en onderwijs invulling te geven aan deze ambitie. Het resultaat is vastgelegd in de Human Capital Roadmap Duurzaamheid.

Contact

Bestuurlijk trekker:
Machiel de Gelder, bestuurlijk ambassadeur Energietransitie

 

Ambtelijk trekker:
Sjaan van den Heuvel, programmamanager Duurzaamheid