Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Hoogspanningstracé Zuid-West 380KV

September 2014

Het Ministerie van Economische Zaken is van plan om het geplande tracé van de 380 kV leiding (hoogspanningslijn) van Zeeland naar Tilburg te wijzigen. Dit heeft de gemeenten in West-Brabant en daarbuiten, de provincie Noord-Brabant en de Regio West-Brabant verrast. Een gezamenlijk standpunt wordt voorbereid.

 

Zie hiernaast bij downloads een overzichtskaart met het noordelijke en zuidelijke tracé.

Zie ook de brief met de voorgenomen wijzigingen van het Ministerie van Economische Zaken.

 

27 januari 2015

De Regio West Brabant (RWB), de betrokken gemeenten in ’West- en Midden-Brabant en de provincie Noord-Brabant roepen minister Kamp op om samen met alle betrokken partijen te komen tot een nieuw voorstel voor het meest optimaal en gedragen tracé voor de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380kV. De RWB, de samenwerkende gemeenten en de provincie laten de minister per brief weten dat er geen draagvlak is voor het voorgenomen besluit tot tracéwijziging van de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380kV zoals dat in augustus 2014 bekend werd. Zij vragen de minister tijd, zoekruimte en ondersteuning om medio juni 2015 te

komen met een voorstel voor een regionaal en provinciaal gedragen tracé. Zie hiernaast bij downloads het persbericht van 27 januari 2015, en de brief die op 26 januari 2015 is verzonden aan minister Kamp.

 

 

meer informatie

Uitgebreide informatie over de verbinding kunt u vinden op de website zuid-west380kv.nl

 

Samenvatting

Er komt een nieuwe hoogspanningsverbinding (380kV) tussen Borssele en Tilburg.

De voorgenomen tracéwijziging (augustus 2014) is aanleiding voor bestuurlijke afstemming in de regio West-Brabant en daarbuiten.

Contact

Paul Vermeulen

programmamanager Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Leefbaarheid

T. 076-5027204

M. paul.vermeulen@west-brabant.eu

 

Carolien Roovers

medewerker beleidsuitvoering

T. 076-5027209

M. carolien.roovers@west-brabant.eu