Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Duurzaam Bouwen

Regionaal convenant duurzaam bouwen
De gemeenten in West-Brabant hebben duurzaam bouwen hoog uin het vaandel staan. Door inspanningen in alle gemeenten op dat gebied zijn er al vele energiezuinige woningen gebouwd. De ambitie van de gemeenten in de regio is het verder verduurzamen van de gebouwde omgeving. Niet alleen op het gebied van energiebesparing, maar ook bijvoorbeeld in het gebruik van materialen. Het regionaal convenant duurzaam bouwen draagt hieraan bij.

 

Afspraken
De volgende afspraken zijn gemaakt:

 

  • De introductie van GPR als toetsingsinstrument maakt alle thema’s van duurzaam bouwen meetbaar. GPR Gebouw meet op vijf verschillende duurzaamheidsthema’s de prestatie van een gebouwontwerp: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde.

 

  • Het hanteren van eenzelfde ambitie voor duurzaam bouwen, zodat initiatiefnemers in de regio weten waar ze aan toe zijn. Er wordt uitgegaan van een GPR score 8 voor energie en gemiddeld een 7,5 op de andere thema’s. Vanaf 2015 wordt uitgegaan van een 10% scherpere EPC dan is genoemd in het Bouwbesluit. Daarmee lopen de convenantpartners vooruit op landelijke ontwikkelingen.

 

  • Het convenant zet ook in op verduurzaming van bestaande woningen. Op deze manier wordt er een koppeling gelegd met andere afspraken die regionaal zijn gemaakt, zoals de levensloopbestendigheid van woningen.

 

  • In 2015 wordt het convenant geëvalueerd.
 

Samenvatting

De gemeenten in West-Brabant hebben in 2014 het Convenant Duurzaam Bouwen ondertekend. Hiermee wordt er in de hele regio dezelfde ambitie gehanteerd op het gebied van energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde.

Contact

Bestuurlijke ambassadeur
Patrick van der Velden, wethouder gemeente Bergen op Zoom

 

Contact
Kristie van Damme-Swolfs
Beleidsmedewerker Duurzaamheid
T: 076 5027227
E: kristie.vandamme@west-brabant.eu