Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Arbeidsmigranten in het sociale domein

Door krapte op de arbeidsmarkt zien gemeenten binnen regio West-Brabant sinds een aantal jaren een toename van arbeidsmigratie uit Midden- en Oost–Europa. Door de vergrijzing en ontgroening van de bevolking, zal de krapte op arbeidsmarkt in de (nabije) toekomst naar alle waarschijnlijkheid toenemen. De arbeidsmigranten zijn vooral werkzaam in de sectoren land- en tuinbouw, logistiek en transport en de zorg- en de bouwsector.

 

De Regio West-Brabant werkt mee aan het realiseren van goede en legale huisvesting voor arbeidsmigranten. Daarnaast wordt aandacht besteed aan:

  • Het instellen van een digitaal infopunt waar arbeidsmigranten terecht kunnen met hun vragen;
  • Participatie/integratie, taal en inburgering, volksgezondheidszorg, werken;
  • Registratie en handhaving/veiligheid en regelgeving.

 

Op 10 juni 2014 is de estafettebijeenkomst ‘Arbeidsmigranten in het sociale domein’ georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst zijn o.a. de gemeenten meegenomen in het sociale domein voor arbeidsmigranten langs de lijnen:
- de start van de pilot participatieverklaring in Zundert;
- huisvesting- en handhaving huisvesting arbeidsmigranten;
- een (digitaal) steunpunt voor arbeidsmigranten.

 

Klik hier voor het nieuwsbericht over de estafettebijeenkomst.

 

De gemeente Zundert doet als eerste en enige West-Brabantse gemeente mee aan de landelijke 'pilot participatieverklaring'. De gemeente wordt daarbij ondersteund door de Regio West-Brabant. Samen willen zij zich sterk maken voor de integratie van arbeidsmigranten. De participatieverklaring is daarvoor een belangrijk middel: het is een overeenkomst tussen de ontvangende gemeente en de EU-nieuwkomer.

In twee avonden maken de arbeidsmigranten kennis met de normen, waarden, rechten, plichten van Nederland. Het boekje ‘Welkom in  Zundert’ met daarin een handreiking op het gebied van taal, onderwijs, gezondheidszorg en huisvesting wordt nu bij de inschrijving in de BRP (Basis Registratie Personen) uitgereikt. De participatieverklaring is in december tijdens een feestelijke bijeenkomst door zowel de gemeente Zundert als de arbeidsmigranten ondertekend. De pilot participatieverklaring is inmiddels afgerond, maar krijgt mogelijk nog een vervolg.  


Handhaving huisvesting Arbeidsmigranten
In het eerste kwartaal van 2015 start het project Handhaving huisvesting arbeidsmigranten. Tien gemeenten gaan op een integrale manier samen handhaven. De resultaten met deze manier van samenwerken in andere delen van het land zijn goed. De handhaving moet gaan bijdragen aan beter en veiliger wonen voor arbeidsmigranten.

 

Hiernaast heeft de RWB de ambitie om een (digitaal) infopunt voor arbeidsmigranten op te zetten. De mogelijkheden hieromtrent worden momenteel nog verder onderzocht.

 
Belang van integratie
Wethouder De Hoon-Veelenturf van de gemeente Zundert, in de regio bestuurlijk trekker m.b.t. arbeidsmigranten en verantwoordelijk voor deze pilot: "In onze gemeente verblijft een groot aantal arbeidsmigranten. Dit aantal neemt de komende jaren nog verder toe. Het is overduidelijk dat zij van groot belang zijn voor de lokale en regionale economie. We sluiten onze ogen echter niet voor de neveneffecten. Door deelname aan de pilot willen wij laten zien dat wij de integratie van arbeidsmigranten pro actief in goede banen willen leiden. Ik vind het belangrijk dat arbeidsmigranten zich bewust worden van wat wij als ontvangende samenleving van ze vragen en wat zij van ons terug mogen verwachten. Als we ze helpen om volwaardig mee te doen in de samenleving, plukken zowel zij als onze inwoners daar de vruchten van."

 

 

 

Samenvatting

De Regio West-Brabant werkt mee aan het realiseren van goede en legale huisvesting voor arbeidsmigranten. Daarnaast wordt aandacht besteed aan:

  • Het instellen van een digitaal infopunt waar arbeidsmigranten terecht kunnen met hun vragen;
  • Participatie/integratie, taal en inburgering, volksgezondheidszorg, werken; 
  • Registratie en handhaving/veiligheid en regelgeving.

Contact

Marja van Bers,

Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling
E. marja.vanbers@west-brabant.eu

T. 076-5027230