Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Werkcongres Transitie AWBZ 2011

Werkcongres Transitie AWBZ West-Brabant

“Een dag besteden om de dagbesteding en begeleiding te transformeren"

 

 

 

 

Terugblik op de werkconferentie

Ruim 250 deelnemers waaronder wethouders en adviseurs van de 19 gemeenten, WMO projectleiders, regionale zorgaanbieders en WMO raden bezochten op 30 november 2011 't Turfschip in Etten-Leur. Regio West-Brabant en Zorgbelang Brabant organiseerden hier een werkcongres over de transitie AWBZ. Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verraste alle aanwezigen door haar onverwachte komst.

 

In de inleiding van de staatssecretaris stonden de begrippen 'slimmer organiseren' en het nemen van eigen verantwoordelijkheid centraal. Het ministerie van VWS wil gemeenten ondersteunen bij de  transitie AWBZ door, vragen te beantwoorden en daarop handreikingen te bieden. Het ministerie wil af van de top-down benadering en wil gemeenten de ruimte geven om lokale oplossingen te zoeken voor vragen die ook het beste lokaal kunnen worden opgelost. Met haar uitspraak "One size fits nobody" onderstreepte zij nog eens dat er met deze veranderingen meer mogelijkheden ontstaan om binnen elke gemeente maatwerk te leveren.

 

De functie extramurale begeleiding gaat over van de AWBZ naar de Wmo. Het gaat hier om mensen die thuis wonen en daar begeleiding krijgen en om mensen die naar de dagopvang gaan. In de regio West Brabant gaat het om circa 10.000 mensen die momenteel deze hulp ontvangen. Een omvangrijke transitie, want het recht op zorg verschuift naar een plicht tot compensatie die door gemeenten mogelijk gemaakt moet worden. Vanaf 2014 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle cliënten die op dit moment al extramurale begeleiding ontvangen in de AWBZ. 

 

Samen met drs. M.J. Boereboom, directeur-generaal van de directie Langdurige Zorg van het ministerie VWS  informeerde de staatssecretaris de aanwezigen over de aanleiding van deze transitie en de huidige stand van zaken, en  vooral ook de relatie naar de zorg die in de AWBZ blijft en over de kansen om deze transitie zo klantgericht en regelarm mogelijk in te richten.

 

Klik hier om het hele bericht te lezen.

 

Presentaties ochtend:

  

Presentatie ministerie VWS

 

Presentatie Amarant

 

Filmpje Amarant LVG

 

Filmpje NAH

 

Presentaties en verslagen Workshops:

Workshop 1: Decentralisatie extramurale begeleiding voor jeugdigen met een psychiatrische grondslag

Geleid door: Drs. Marris van de Luytgaarden, directeur Bureau Jeugdzorg Breda, Drs. Marlies Keehnen, gedragsdeskundige en Jacco Larooij, GGZ specialist Jeugd van Bureau Jeugdzorg Breda

Presentatie Workshop 1: Jeugd

Verslag Workshop 1


Workshop 2: Het beste idee van West-Brabant - Innovatiekansen bij transitie AWBZ

Geleid door: Joost van Ravesteyn en Gebrich Kuperus (Hiemstra & De Vries)

Presentatie Workshop 2: Het beste idee van West-Brabant

Verslag Workshop 2


Workshop 3: Zelfredzaamheid en participatie verhogen met Sociale Netwerkstrategiën

Geleid door: Anja Wiericx en Helma Bastiaansen, MEE West-Brabant

Verslag Workshop 3


Workshop 4: Transitie? AWBZ? Begeleiding? En wat wil de cliënt zelf?

Geleid door: Henk van Tilborg (voorzitter) en Frans Fakkers (penningmeester) van het bestuur van de Kruisvereniging.

Verslag Workshop 4


Workshop 5: Drie keer transitie, op zoek naar de onderlinge versterking

Geleid door: Genie Hendriks en Caroline Krijnen, beleidsambtenaren van de gemeente Breda.

Verslag Workshop 5


Workshop 6: Kruip in de huid van cliënt en hulpverlener

Geleid door: dramadocenten en spelers van Theaterwerkplaats Tiuri

Geen verslag.

 

Workshop 7: Nieuwe schotten? Niet voor de klant

Geleid door: Martin Brouwers namens de klankbordgroep administratieve lastenvermindering in de langdurige zorg op initiatief van VWS.

Presentatie Workshop 7: Schotten

Verslag Workshop 7


Workshop 8: Transitie van Begeleiding: de visie van CZ

Geleid door: Yvonne Hijnen

Presentatie Workshop 8: CZ

Verslag Workshop 8

 

Extra informatie

Aan de rechterkant van deze pagina, kunt u bij downloads meer informatie vinden over het onderwerp. Bekijk alvast de film over de Wmo:

de Wmo in 7 stripfilmpjes