Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Visie op Duurzame Energie West-Brabant

BuildDesk heeft een nulmeting uitgevoerd naar het huidige energiegebruik en de hoeveelheid duurzame energie opwekking in de regio West Brabant. Het gaat hierbij om alle gemeenten van de West-Brabantse Vergadering. Het huidige energiegebruik is 78 miljoen GJ (Gigajoule), waarbij achtereenvolgens de sectoren woningen (35% van het gebruik), vervoer (24%) en landbouw (15%) de meeste energie gebruiken.

 

De hoeveelheid duurzame energie opwekking bedraagt momenteel bijna 3,2 PJ1. Het aandeel duurzame energie voor de regio West-Brabant bedraagt 4,16%, iets boven het landelijk gemiddelde van 3,8%. Uit de inventarisaties kan worden geconcludeerd dat er ruim voldoende potentieel is om de 20% duurzame energiedoelstelling voor 2020 (Verklaring van Dussen) te realiseren.

 

Aan de hand van een aantal aannames is het energieverbruik voor 2020 voorspeld. Op dit voorspelde verbruik van 2020 is een aantal correcties, als gevolg van grootschalige landelijke duurzame energieopties zoals wind op zee, toegepast. Deze correctie bedraagt in totaal 6,5%. De regio moet zelf dus nog 13,5% ofwel 9,78 PJ, opwekken. Omdat al 3,2 PJ duurzaam wordt opgewekt, bedraagt de regionale 20% doelstelling voor 2020 concreet 6,55 PJ. Dat betekent grofweg nog tweemaal zoveel duurzame energie als nu al wordt opgewekt.

 

Vervolgens is een adviesscenario samengesteld waarmee de regio de doelstelling kan gaan bereiken. Hierbij is rekening gehouden met de volgende criteria:

 

Bijdrage aan duurzame energiedoelstelling

Rentabiliteit

Invloed van de gemeente

Bijdrage aan werkgelegenheid

Bijdrage aan economische ontwikkeling in de regio

Draagvlak bij bewoners en bedrijven

Voorbeeldfunctie

Positief effect voor burgers

Realisatiesnelheid

 

De Inventarisatie en de Visie op Duurzame Energie zijn hiernaast te downloaden.

 

Samenvatting

BuildDesk heeft een nulmeting uitgevoerd naar het huidige energiegebruik en de hoeveelheid duurzame energie opwekking in de regio West Brabant.

Contact

B.M. (Sjaan) van den Heuvel

Programmamanager Duurzaamheid

T: 076 5027205

E: sjaan.vandenheuvel@west-brabant.eu