Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Terug naar de kust

SES West-Brabant heeft een studie laten verrichten waarvan de resultaten in 2008 onder de titel ‘Terug naar de Kust’ gepubliceerd zijn. Dit rapport is breed verspreid onder overheden, brancheorganisaties en ondernemers in West-Brabant en Zeeland en beschrijft nieuwe marktallianties voor toeristische gebiedsontwikkeling in de Delta. Het rapport van de studie ‘Terug naar de Kust’ is breed verspreid onder overheden, brancheorganisaties en ondernemers in Zeeland en West-Brabant.

 

‘Terug naar de kust, vervolg’ betekende een vervolgstap op deze studie, gericht op verdieping en concretisering van de kansenkaarten en businesscases uit de studie ‘Terug naar de Kust’. SES West-Brabant heeft samen met NV Economische Impuls Zeeland een extern bureau de opdracht gegeven om kansrijke thema’s die in de studie ‘Terug naar de Kust’ beschreven worden nader uit te werken en samen met ondernemers te komen tot concrete businesscases of projectvoorstellen op basis van de eerdere gerealiseerde studie.

 

Beschreven kansrijke thema’s zijn:

 • Streekproducten
 • Meekrap
 • Krachtige landschappen
 • Varen door de delta
 • Dorpen met nieuwe signatuur
 • Water science en experience centre

 

Terug naar de Kust, ondernomen vervolgstappen:

 1. Definiëren van een zestal ondernemerstafels (één per kansrijk thema).
 2. Voeren van gesprekken met personen in de sleutelorganisaties per thema om de kansenkaarten bij te stellen en de gezamenlijke focus te bepalen.
 3. Onderzoeken van de economische meerwaarde voor partijen.
 4. Ontwikkelen van een stramien (tekst- en beeldredactie) en voorbereiding van de vervolgtafels.
 5. Houden van de vervolgtafels, de opzet is vergelijkbaar met de eerste ronde.
 6. Samen met de beoogde trekker opstellen van een projectvoorstel of businessplan.
 7. Opstellen eindrapportage en voorstellen voor kansrijk vervolg.
 

Samenvatting

Het project ‘Terug naar de Kust’ kwam voort uit de actielijn (kust-)toerisme van rijksprogramma ‘Pieken in de Delta’. 

Contact

Nico Sommen

T. 076 5027233

E. nico.sommen@west-brabant.eu