Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Strategische Regionale HRM visie

Visie HRM Regio West Brabant: Onderweg naar één arbeidsmarkt
Op 21 juni 2011 door bestuurscommissie Middelen vastgesteld

 

Waarom een HRM visie voor de regio West-Brabant?
De Regio West-Brabant heeft fors geïnvesteerd in de regionale samenwerking met een doortastende pioniersmentaliteit. Dit levert toegevoegde waarde op voor alle 19 gemeenten. Een heldere HRM-visie is  noodzakelijk om focus te geven aan de regionale HRM-activiteiten voor de komende jaren. De daadkrachtige aanpak van de West-Brabantse samenwerking maken de regio aantrekkelijk en daarmee kansrijk om deze uitdaging aan te gaan.

 

Binnen vijf jaar zullen de 19 West-Brabantse gemeenten opereren als één arbeidsmarkt


De regio heeft de ambitie op de arbeidsmarkt als één werkgever naar buiten te treden. In diezelfde geest handelen we ook binnen de regio.
Het belangrijkste doel is:  kennis borgen en aantrekken voor de regio door binden en boeien.
 
Dit organiseren we effectief en efficiënt, zodat de samenwerking voor alle partners toegevoegde waarde heeft. Om hiertoe te komen is instroom en doorstroom van personeel in de regio laagdrempelig; zijn de kwaliteiten en competenties transparant en zijn de werkprocessen en randvoorwaarden op elkaar afgestemd.


De HRM-visie steunt op vier pijlers:
- Mobiliteit en flexibiliteit;
- Leren en ontwikkelen;
- Leiderschap;
- Deregulering.

De arbeidsmarkt verandert. Werkgevers zien zich geconfronteerd met een structurele arbeidskrapte, werknemers zien een arbeidsmarkt die nog niet aan hun wensen kan voldoen. De regio West-Brabant gaat deze uitdaging aan. Door regionaal samen te werken gaan we naar een nieuwe balans. Een balans tussen de veranderde wensen van zowel werknemers als werkgevers.

 

Met de 19 gemeenten zijn we samen een sterk merk, hebben we veel te bieden, zijn we ambitieus en eisen we ook het maximale van al onze medewerkers. Daartegenover zetten wij marktconforme arbeidsvoorwaarden, volwassen arbeidsverhoudingen en uitstekende groeikansen in een dynamische en flexibele regio waarin het goed toeven is.

 

 

Samenvatting

Visie HRM Regio West Brabant: Onderweg naar één arbeidsmarkt

Binnen vijf jaar zullen de 19 West-Brabantse gemeenten opereren als één arbeidsmarkt

Contact

Projectverantwoordelijken HRM:

 

Theo Hopman, gemeente Breda

E: t.hopman@breda.nl


Mariska Asmus, directeur Oosterhout
E: m.asmus@oosterhout.nl