Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Strategische Agenda West-Brabant 2008-2011

De colleges van burgemeester en wethouders van de 19 gemeenten in West-Brabant hebben op 27 juni de ‘Strategische Agenda West-Brabant 2008-2011’ vastgesteld. Tijdens een bijeenkomst van de Bestuurlijke RegieGroep (BRG) in Breda hebben de colleges afspraken gemaakt over de manier waarop West-Brabant haar eigen ambities wil waarmaken, maar ook antwoorden wil vinden op de druk die er op het gebied wordt gelegd vanuit de wereldhavens Rotterdam en Antwerpen. Uitgangspunt daarbij is het behoud van de ruimtelijke kwaliteit en de kwaliteit van leven in West-Brabant.

Het kernpunt van de ‘Strategische Agenda West-Brabant 2008-2011’ is dat ruimtelijke en duurzame ontwikkelingen in West-Brabant hand in hand gaan. De regio moet de komende decennia haar rol vervullen tussen de beide wereldhavens Rotterdam en Antwerpen. Samen met Schiphol zijn zij belangrijke economische motoren binnen West-Europa. In West-Brabant is ruimte om de noodzakelijke groei van de beide havens te accommoderen. De leefbaarheid en duurzaamheid speelt bij deze ontwikkelingen een belangrijke rol: de kwaliteit van West-Brabant is immers dat het er goed toeven is.

Concrete acties
De 19 West-Brabantse colleges hebben in de ‘Strategische Agenda West-Brabant 2008-2011’ concrete speerpunten benoemd op het gebied van:

  • Economie: West-Brabant pakt aan
  • Bereikbaarheid: Snel, schoon en veilig
  • Duurzame ontwikkeling: Het blijft goed toeven in een schoner, zuiniger, bosrijk, waterrijk en cultuurrijk West-Brabant
  • Voorzieningen (sociaal, maatschappelijk en fysiek): Alles is om de hoek
  • Ruimtelijke ontwikkelingen: Er is voor veel plek in West-Brabant, maar het blijft wel mooi
  • Bedrijfsvoering: Samen doen wat samen kan
  • PR en communicatie: West-Brabant is in 2015 een zelfbewuste regio waar rekening mee gehouden wordt

West-Brabant heeft de afgelopen drie jaar concreet inhoud gegeven aan deze speerpunten, meestal samen met partners in het bedrijfsleven, kennisinstellingen, provincies en het rijk.

Samenwerkingsconvenant
De ‘Strategische Agenda’ is een uitvloeisel van het samenwerkingsconvenant dat de 19 West-Brabantse gemeente op 30 januari 2007 onder de noemer ‘de West-Brabantse Vergadering’ ondertekenden. De 19 gemeenten willen met één mond spreken over de beschikbaarheid van grootschalige bedrijventerreinen en de bereikbaarheid van Zuidwest Nederland. Dit alles met oog en respect voor de ecologische- en milieuwaarden van West-Brabant.

Eigen ambities
West-Brabant ziet door haar ligging tussen de wereldhavens Rotterdam en Antwerpen een aantal unieke kansen op zich af komen. Kansen, die door de individuele gemeentes zelf niet zijn te verzilveren. Daarom is door de 19 colleges van burgemeester en wethouders besloten tot samenwerking. Daarbij is de keuze gemaakt om mee te praten en zelf sturing te geven aan ontwikkelingen, gebaseerd op de eigen ambities van de regio en de druk van buitenaf.

Bekijk de Strategische Agenda 2008-2011

 

Samenvatting

Contact

Albert Reijlink, Hoofd Strategie

T: 0765027206

E: albert.reijlink@west-brabant.eu