Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Strategic Board Delta Region

Op 4 december 2012 heeft het Algemeen Bestuur van de Regio West-Brabant ingestemd met de oprichting van de ‘Stichting Strategic Board Delta Region' per 1 januari 2013. Op verzoek van voorzitter Daan van Doorn hebben internationale toppers uit het bedrijfsleven en het onderwijs hun actieve medewerking toegezegd om Zuidwest-Nederland als onderdeel van de Vlaams-Nederlandse Delta de komende jaren een economische boost te geven en nationaal en internationaal te profileren als topkennis regio op de economische clusters Biobased, Logistiek en Maintenance. Met het bedrijfsleven in de lead zal in Triple Helix verband  eensgezind en doelgericht samen gewerkt gaan worden om de regionale economische ambities uit de Strategische Agenda West-Brabant te realiseren.

 

Taken Stichting Strategic Board Delta Region
De Strategic Board Delta Region is de netwerkorganisatie van samenwerkende bedrijven, overheden en kennisinstellingen - ofwel triple helix - in en voor de regio Zuidwest-Nederland, als onderdeel van de Delta Regio.
 
Doel van de Strategic Board Delta Region is het duurzaam versterken van de economische ontwikkeling van de Delta Regio als topkennisregio op de speerpunten Biobased Economy, Logistiek en Maintenance. Daarmee draagt de Strategic Board Delta Region bij aan de Nederlandse ambitie om tot de top vijf van kenniseconomieën in de wereld te behoren en dus aan de internationale (kennis-)concurrentiepositie van Nederland én Europa.
 
Met het bedrijfsleven in the lead, geeft de Strategic Board Delta Region eensgezind en doelgericht uitvoering aan het positioneren en profileren van de Delta Regio als topkennisregio op de genoemde speerpunten. Dat gebeurt op basis van een koepelvisie gekoppeld aan een realistische en concrete uitvoeringsagenda.
 
De Strategic Board Delta Region signaleert daartoe kansen, stemt af en verbindt business- en kennisclusters. De Board gaat (internationale) allianties aan, bepaalt op basis van het uitvoeringsprogramma de publicaffairsagenda en communiceert daarover. Dit doet de Board in netwerkverband samen met regionale en (inter)nationale stakeholders, sectoren en relevante Europese regio’s.
 
De Strategic Board Delta Region is een informeel knooppunt in bestaande netwerken om slimme verbindingen mogelijk te maken. De Strategic Board werkt op basis van gedeeld belang, vertrouwen en vrijwilligheid van de partners. Zoveel mogelijk vanuit de bestaande organisaties en met inzet van menskracht 'in kind'. Initiatiefnemers zijn Regio West Brabant, Provincie Noord-Brabant en Provincie Zeeland met als partners Avans Hogeschool, ROC West-Brabant en Kring Rabobanken Zuidwest. Gesprekken zijn gaande met belanghebbende partijen, onder meer in Zuid-Holland en Vlaanderen, om op schaal van de Delta Regio onze innovatiekracht op de drie speerpunten te versterken en te profileren.
 
De Leden van de Strategic Board vertegenwoordigen bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Drie Stuurgroepen, ook triple helix samengesteld, zorgen voor de uitvoering van het investeringsprogramma (Roadmap 2013-2020). De Board wordt ondersteund door een lean and mean Regiebureau.
 


 

Samenvatting

Sinds juli 2013 heeft de Strategic Board Delta Region een eigen website. Ga naar de website.

Contact

Adresgegevens Regiebureau 

Boschstraat 35
4811 GB  Breda
T+31 (0)76  529 36 64
info@strategicboardzwn.nl

www.deltaregion.eu


Het Regiebureau van de Strategic Board Delta Region houdt kantoor aan de Boschstraat 35-37 (1e etage) in Breda.