Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Sociaal Economische Visie West-Brabant 2004

Sociaaleconomische visie "Gewoon Werken"

Het doel van de sociaaleconomische visie is vooral voor gemeenten en bedrijfsleven in West-Brabant gezamenlijk de positie te verklaren en de focus te bepalen van de zaken die er op dit moment toe doen. De visie kan als toets dienen en een onderlegger zijn voor de diverse beleidsterreinen en beleidsinstrumenten als REAP, REWIN, RAC r&T, rpA West-Brabant.

 

Daarnaast is deze visie van belang voor de partners van de regio West-Brabant: het Benelux Midden Gebied, de Rijn-Schelde-Delta samenwerkingsorganisatie, het Rijk en de Provincie Noord-Brabant. De visie benoemt allereerst de ambitie van de regio: wat willen we bereiken, wat is de uitdaging voor West-Brabant? Uitgangspunt van "Gewoon werken" is de overweging dat maatschappelijk succes vooral is gestoeld op "mee kunnen doen".

 

De gemeenten van West-Brabant hebben afgesproken zich gezamenlijk in te spannen om de hierin vervatte 23 acties voor de regio te verwezenlijken. Daarvoor is samenwerking met bedrijfsleven, onderwijs en andere overheden nodig. Consensus over de regionale prioriteiten helpt daarbij. Actueel zijn de volgende acties: innovatie, deregulering, jeugdwerkloosheid en arbeidsparticipatie.

 

Een update van de belangrijkste kengetallen voor de regio is te downloaden als regioprofiel West-Brabant 2005/2006).

 

Contact

Jack de Crom

T. 076 5027221

E. jack.decrom@west-brabant.eu