Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Sociaal Economische Gemeenteprofielen

In 2009 is door SES West-Brabant in samenwerking met de Kamer van Koophandel ZuidWest-Nederland van alle 18 West-Brabantse gemeenten een sociaal-economisch profiel opgesteld.

 

Daarin wordt antwoord gegeven op vragen zoals:

  • Hoe ontwikkelt de bevolking zich?
  • Hoe zit de economische structuur in elkaar uit?
  • Op welk niveau bevindt zich de werkgelegenheid?
  • Hoeveel ruimte is er op de bedrijventerreinen nog voorhanden?
  • Hoe zijn de pendelrelaties met de omliggende gemeenten en aangrenzende regio’s?
  • Waar doen de inwoners hun boodschappen?

 

Het resultaat is een analyserende beschrijving van de sociaal-economische situatie van de betreffende gemeente. Het is bedoeld om dienst te doen als instrument voor gemeenten om zelf lokaal sociaaleconomische beleid te ontwikkelen.

De antwoorden op die vragen leveren bouwstenen, voor de besturen van de betreffende gemeente, om het te voeren lokale beleid op af te stemmen.

Om de betreffende gegevens te verzamelen worden verschillende informatiebronnen gebruikt als aanvulling op de regionale analyse. De belangrijkste bronnen voor deze gemeentelijke profielen zijn de Werkgelegenheidsenquête, de kwartaalrapportages van het rpA West-Brabant en aanvullende informatie van Etin, CBS en CWI.

 

Regioprofiel West-Brabant

Het regionaal Sociaal-Economisch Profiel is tot stand gekomen door een gezamenlijke inspanning van SES West-Brabant en de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland in 2010. Het betreft een update van het regioprofiel dat ook al in 2006 is verschenen en schetst een beeld van de (ontwikkeling van de) bevolking, arbeidsmarkt, economische structuur, bedrijventerreinen en pendelrelaties.