Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

SLOK-programma 2008-2012

In 2007 hebben de gemeenten in West-Brabant de Verklaring van Dussen ondertekend. Hiermee onderstrepen de gemeenten hun ambities op het gebied van klimaatbeleid. Een van de doelstellingen is om in 2020 20% van het energieverbruik duurzaam op te wekken.

 

In 2008 is door het Rijk de SLoK (Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven)-subsidie geopend. Dit is een financiële bijdrage voor gemeenten en provincies die structureel werken aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. De SLoK-periode loopt tot 31 december 2012. In het kader van de SLoK-periode hebben de gemeenten met elkaar afgesproken dat in 2012 5% van de energie die binnen de gemeentegrenzen wordt verbruikt duurzaam is opgewekt. Deze afspraak kan als belangrijk tussenstation worden gezien voor het uiteindelijke doel in 2020.

 

In 2010 is door de gemeenten in West-Brabant de Visie op Duurzame Energie West-Brabant vastgesteld. De visie is een belangrijk resultaat in de SLoK-periode. In de visie hebben de gemeenten in regio vastgelegd op welke wijze zij de doelstelling van 20% duurzame energie-opwekking willen bereiken, verdeeld naar de thema’s bio-energie, windenergie en gebouwgebonden opties.


In de Duurzame Energiemonitor 2012 is vastgelegd of de gemeenten in de regio de doelstelling voor 2012 hebben bereikt en of de gemeenten op de goede weg zijn naar 2020. Geconcludeerd kan worden dat in 2012 7,26% van de verbruikte energie duurzaam is opgewekt. Hiermee wordt de doelstelling voor 2012 ruimschoots gehaald!

 

Ook voor 2020 ziet het goed uit. Als alle projecten die nu in de pijplijn zitten worden gerealiseerd kan de regio in 2020 uitkomen op een aandeel van 17,51%. Dit is exclusief het aandeel wind op zee (5%), dat aan de regio kan worden toegerekend.  Er is dan wel een stevige inspanning nodig in met name de gebouwde omgeving.

 

 

Samenvatting

In 2010 is door de gemeenten in West-Brabant de Visie op Duurzame Energie West-Brabant vastgesteld. In de visie hebben de gemeenten in regio vastgelegd op welke wijze zij de doelstelling van 20% duurzame energie-opwekking willen bereiken.

Contact

Contactpersoon SLOK

K.A. (Kristie) van Damme-Swolfs

Beleidsmedewerker Duurzaamheid

T: 076 5027227

E: kristie.vandamme@west-brabant.eu