Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Regionalisering leerplicht

Sinds 1 augustus 2012 wordt door 18 West-Brabantse gemeenten samengewerkt de leerplicht- en RMC-wet. Er is één leerlingenadministratie, aangevuld met lokale of subregionale teams van leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders. Deze samenwerkingsvorm is de afgelopen jaren in meerdere regio’s in het land van de grond gekomen, steeds vanuit de overtuiging dat door samen te werken schoolverzuim en uitval effectiever kunnen worden aangepakt.
Deze overtuiging is gebaseerd op meerdere ervaringen, de belangrijkste:

 

  • Oorzaken van en oplossingen voor schooluitval overstijgen vaak gemeentegrenzen. Scholen hebben locaties in meerdere gemeenten, veel jongeren gaan buiten hun woongemeente naar school, organisaties die hulp verlenen aan jongeren en gezinnen met problemen werken vaak (sub)regionaal. Het ligt dus voor de hand de benadering van schooluitval door gemeenten ook (sub)regionaal te organiseren.

 

  • Eén administratie met betrouwbare regionale gegevens maakt samenwerkende gemeenten tot een sterkere gesprekspartner voor het onderwijs. Het wordt inzichtelijk hoe scholen binnen de regio presteren bij het voorkomen van verzuim en uitval; knelpunten kunnen goed onderbouwd en namens alle gemeenten worden besproken.

 

  • Maar door samen te werken kunnen scholen ook beter worden bediend en daar vraagt het onderwijs ook om. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld vanuit één administratie goed en tijdig aangeven welke kinderen en jongeren worden voorbereid om weer naar school te gaan, waardoor scholen in staat worden gesteld daarop te anticiperen (warme overdracht verzorgen, instroommogelijkheden organiseren).

 

  • Andersom maakt het voeren van één administratie en samenwerking in de uitvoering ook mogelijk dat gemeenten en scholen samen sneller de jongeren in beeld hebben die zijn uitgevallen. Scholen kunnen op één punt (de regionale administratie) en in één keer met alle gemeenten afstemmen naar welke jongeren het eerst gezocht moet worden. Door ook in de uitvoering samen te werken garanderen de gemeenten dat die zoektocht in de hele regio even snel en adequaat wordt opgepakt.

 

  • Het onderwijs wordt ook beter bediend doordat scholen als gevolg van de samenwerking één aanspreekpunt hebben vanuit de gemeenten. Nu moeten scholen vaak de woongemeente van een jongere benaderen als de leerplichtambtenaar of trajectbegeleider ingeschakeld moet worden.

 

  • Door samen te werken in de uitvoering ervaren scholen meer eenheid in de dienstverlening. De aanpak voor leerlingen/studenten van één school is identiek, onafhankelijk van de gemeente waarin het ouderlijk huis staat.

 

  • Samenwerking waarborgt – en dat argument speelt meer in kleinere gemeenten – de continuïteit van de dienstverlening. Dat snelheid van signaleren en handelen belangrijk zijn als een jongere in de problemen raakt is bekend. Permanente bereikbaarheid en beschikbaarheid zijn in een groter team beter te organiseren.

 

  • Eén administratie met vergelijkbare managementinformatie en goed georganiseerde samenwerking tussen leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders ten slotte, biedt mogelijkheden voor benchmarking en prestatiemanagement die we nu niet kennen.

 

In West-Brabant kiezen alle 18 gemeenten voor deelname aan de regionale leerlingenadministratie (‘niveau 1’). Een belangrijke stap in het terugdringen van schooluitval. Een aantal gemeenten gaat een stap verder door in de uitvoering bindend samen te werken (‘niveau 2’). Zie hier de Factsheet.

 

 

Samenvatting

Bekijk de projectensite: http://rbl.west-brabant.eu

 

Contact

Michiel Keulemans

Hoofd RBL

E: m.keulemans@breda.nl

T: 06-13223951

 

RMC coordinator: J. van Oorschot

T: 076-5299128

E: j.van.oorschot@rblwest-brabant.nl