Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Regionale promotieacties 2010

Voor 2010 staan de volgende regionale promotie acties op de kalender:

 

TV Serie Brabant10

De afgelopen jaren heeft SES West-Brabant succesvol samengewerkt met Brabant10 aan verschillende TV programma’s als  ‘De Mooiste 11’  (2007), ‘De Boer op’ (2008) en ‘Op de Bonnefooi’ (2009).  De series werden telkens uitgezonden op Brabant10. Doel is om West-Brabant onder de aandacht te brengen van (potentiële) bezoekers aan de regio. SES West-Brabant kan rechtenvrij gebruik maken van dit materiaal om in te zetten op andere mediakanalen.

 

Ook in 2010 wordt deze samenwerking gecontinueerd. Het resultaat hiervan wordt een 9-delige serie die in het najaar van 2010 wordt uitgezonden op Brabant10.

 

Evenementenkalender

Sinds 2006 brengt de Regio VVV West- en Midden-Brabant een eigen evenementenkrant uit. Deze krant wordt kostendekkend geproduceerd en door de VVV’s verspreid onder de verblijfstoeristen in West-Brabant alsmede de eigen bevolking. De diverse VVV’s in de regio leveren de redactie voor deze krant.

 

De kosten voor verspreiding in West-Brabant worden gefinancierd door SES West-Brabant. Er worden 4 kranten uitgegeven op jaarbasis.

De krant is verkrijgbaar bij VVV’s, hotels, restaurants, camping- en bungalowparken, jachthavens, cultuurpunten en toeristische attracties.

 

Regiopocket West-Brabant

Eind april 2010 verschijnt de eerste toeristische regiopocket voor West-Brabant. De regiopocket is een uitgeva van de Regio VVV West- en Midden-Brabant. De inhoud van de pocket is voornamelijk informatief (bijzondere tips en evenementen, toeristisch ABC, accommodaties, VVV kantoren e.d.). Ook worden enkele pagina's opgenomen om hierin een leuke wervende tekst van de regio op te nemen, incl. foto's.  Tevens wordt een goede overzichtskaart opgenomen. De pockets worden verspreid in de regio maar ook in de omliggende provincies. De oplage van regio bedraagt 30.000 exemplaren.

 

SES West-Brabant draagt financieel bij aan de realisatie van deze regiopocket.

 

Toeristisch Bulletin

Het toeristisch bulletin is een uitgave van de Regio VVV West- en Midden-Brabant. In het bulletin is een chronologische lijst met persberichten van alle grotere evenementen in West-Brabant weergegeven. De lijst wordt verstuurd naar alle grotere persmedia in geheel Nederland om op deze manier free publicity te genereren voor de regio.

 

SES West-Brabant draagt financieel bij aan de productie van het toeristisch bulletin

 

Delta Promotie 2009-2011

De Delta is een schitterend gebied met een enorme diversiteit. De watersportmogelijkheden zijn groot en divers, er is op diverse plaatsen sprake van een unieke flora en fauna, een fantastisch cultureel erfgoed en gezellige stadjes en dorpjes. De Promotie Zeeland Delta is de afgelopen jaren verantwoordelijk geweest voor de promotie van watersportmogelijkheden in de Delta. De promotie is uitgevoerd in samenwerking met de omringende provincies Antwerpen, Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland. Tot op heden heeft de nadruk voornamelijk op het watersportaanbod gelegen. Promotie Zeeland heeft vanaf 2009 een nieuwe campagne gevoerd ter promotie van de Delta. Voor de nieuwe campagne blijft water en watersport een belangrijke rode draad, alleen wordt de koppeling met het land verder versterkt. Bij de evaluatie van de oorspronkelijke campagne hebben de gezamenlijke provincies namelijk aangegeven een sterkere combinatie met het land te wensen en meer in te willen zetten op een sterkere branding van de regio (de Delta als het watersportgebied van Nederland). Dit sluit ook aan bij het rapport ‘Terug naar de Kust’ waarin nieuwe strategische toeristische allianties worden beschreven om zo te komen tot nieuwe product-marktcombinaties.

 

Promotie van de Delta als hét watersportgebied van Nederland:

  • Meten is weten: marktonderzoek uitvoeren als nulmeting.
  • Merkwaarde genereren: de eerste stap om een merk op te bouwen is het vastleggen van de basis van het merk. Dit is als het ware het innerlijk van het merk, de DNA structuur. We noemen dit de merkidentiteit. Consistentie hierbij is van essentieel belang. De tweede stap is het vormgeven van het merk, oftewel het innerlijk weergeven in het uiterlijk. Dit gebeurt op basis van een logo, kleurstelling, typografie, teksten, vorm, materiaal, lay-out en visuals. We noemen dit de merkpersoonlijkheid. De derde stap is het uitdragen van het merk en de merkboodschap via een mix van marketinginstrumenten.
  • Marketingstrategie: de marketingstrategie bepaalt het communicatiebeleid inclusief de daarbij behorende marketinginstrumenten. Deze strategie bestaat uit de volgende stappen:

-  Kiezen van de communicatiedoelgroep.

-  Formuleren van de communicatiedoelstellingen.

-  Vaststellen van het communicatiebudget.

-  Bepalen van de communicatiemix.

-  Ontwikkelen van de boodschap.

-  Selecteren van de media.

-  Meten van de resultaten en bijsturing.

  • Marketinginstrumenten:

-  Deltagids. De Deltagids is een begrip. Vele tienduizenden gidsen worden verspreid via jachthavens, VVV’s, watersportwinkels etc. De Deltagids bevat momenteel veel technische informatie over jachthavens en de watersportregels in de Delta. Voor de komende periode wordt voorgesteld om de Deltagids in een nieuwe vorm voort te zetten. Een nieuwe uitstraling die meer past bij marketingstrategie en een totaal nieuwe opzet van de gids. Een gids met veel meer wervende informatie over de bijzonderheden op het water en op het land, met bijzondere aandacht voor cultuur, natuur, culinair en watersport.

 

-  Internet. Het centrale communicatiepunt in de strategie en de one-stop-shop voor informatie wordt de website. In de afgelopen jaren was de website een van de middelen (ca.  12.500 unieke bezoekers per jaar) maar het internet gaat een veel prominentere rol spelen in de strategie. Sleutelwoorden voor de site zijn werving, informatie, accuraat en toegankelijk met aandacht voor ‘strategisch linken’ (o.a. zoekmachinebewerking) en webvertising.

 

-  Direct Marketing. In deze campagne is ook veel aandacht voor Direct Marketing. De emailadressen die verzameld worden via de site worden ingezet voor digitale nieuwsbrieven.


-  Advertising & Free Publicity. Door middel van advertising worden zoveel mogelijk bezoekers naar de website getrokken. Gedurende de periode van de campagne worden minimaal 5 persreizen georganiseerd voor verschillende doelgroepen. Tijdens 2 à 3 dagen worden journalisten rondgeleid door de Delta en maken kennis met de diverse watersporten.


-  TV. Wanneer we spreken over massamedia, dan is TV natuurlijk bij uitstek het geschikte middel. Met een uitzending ‘Bestemming Nederland’ of ‘Vlaanderen Vakantieland’ worden gemiddeld een miljoen kijkers bereikt. Maar uitzendingen als ‘Lekker Weg op het Water’ (SBS) of ‘Erlebnisreisen’ (WDR) zijn programma’s om aandacht voor de Delta te genereren.

 

 

SES West-Brabant levert een financiële en inhoudelijke bijdrage aan deze campagne in 2009,2010 en 2011.

 

Samenvatting

De Regionale adviescommissie recreatie en toerisme (RAC) adviseert over de inhoud en uitvoering van een regionaal toeristisch meerjarenprogramma, gericht op realisering van concrete projecten, zoals promotie en productontwikkeling. Voor 2010 staan er weer diverse regionale promotieacties op de planning.

Contact

Nico Sommen

T. 076 5027233

E. nico.sommen@west-brabant.eu