Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Regionaal symposium Grondstoffen in Afvalland

Afval is een keuze en die keuze is aan ons! – Maarten Goorhuis tijdens ‘Grondstoffen in Afvalland’.

 

Op 15 april heeft het eerste Afvalsymposium ‘Grondstoffen in Afvalland’ van de regio West-Brabant plaatsgevonden bij zorghoeve Kakelbont in Dinteloord. Er waren ruim 60 personen aanwezig. De wethouders, raadsleden en contactambtenaren van de 19 gemeenten waren uitgenodigd. Daarnaast waren er ook een aantal partners van de gemeenten aanwezig.

 

Jaap Kamp, bestuurlijk ambassadeur van de afvalloze regio, daagde de aanwezigen uit om hun doelstelling voor 2020 op te schrijven en wat hun eigen bijdrage daarin zou kunnen zijn. De aanwezige wethouders kozen gemiddeld voor 85 kg restafval in 2020, ambtenaren waren wat voorzichtiger met 111 kg. De raadsleden kwamen gemiddeld uit op 80 kg en de overige aanwezigen op 61! Dat betekent dat er nog veel grondstoffen in het restafval zitten die de gemeenten uit het restafval willen halen voor 2020.

 

Verschillende sprekers gingen in op de mogelijkheden en kansen die er zijn om van afval een grondstof te maken. Maarten Goorhuis (NVRD) lichtte in zijn presentatie toe aan welke VANG doelstellingen gemeenten zich zullen moeten committeren, in hoeverre deze doelstellingen – 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020 en 30kg restafval in 2025 – realistisch zijn en hoe omgegaan wordt met verschillen in gemeenten bijvoorbeeld bij hoog- en laagbouw. Volgens Goorhuis is afval een keuze en is die keuze aan ons.

 

Mark Donders van Nedvang ging in op de rol van de verpakkingsindustrie bij het realiseren van de ambitieuze VANG doelstellingen. Ook de rol van de gemeenten daarin werd door Donders uitgelicht. Nederlandse gemeenten hebben de zorgplicht om gescheiden inzameling van verpakkingsafval mogelijk te maken, voor de ingezamelde materiaalstroom ontvangen ze van Nedvang een vergoeding.


Ton Daamen van Bureau Milieu & Werk liet in zijn presentatie zien hoe de 19 RWB gemeenten op dit moment scoren op het gebied van restafval, welke resultaten opmerkelijk te noemen zijn en waar nog veel winst te behalen is. Hij liet zien dat restafval nog voor een groot deel uit grondstoffen bestaat en verkondigde een prikkelende stelling over diftar: het leidt tot meer hergebruik, daarnaast vindt er ook verschuiving plaatst van afval naar een ander bordje.

 

Geert Boonzaaijer van de gemeente Arnhem sprak in zijn presentatie over de pilot die in 3 wijken in Arnhem is uitgevoerd om over te gaan tot omgekeerd inzamelen. Vragen als: ‘hoe houd je de burger betrokken en tevreden?’, ‘welke middelen zet je in om de transitie voor iedereen zo duidelijk mogelijk te maken?’ en ‘waar zitten financieel de knelpunten?’ werden door hem beantwoordt.


Wim van Dijk van Bag en Buy nam de zaal mee in zijn concept van de verpakkingsloze winkel waarbij hij zich richt op droge producten. De klanten nemen eigen potten, flessen en zakken mee waarin zij de producten mee naar huis nemen. Zijn eerste winkel opent september 2015 in de gemeente Utrecht.

 

Carlijn Lahaye van Attero liet zien dat met behulp van nascheiding van afval er nog bruikbare grondstoffen teruggewonnen kunnen worden. Dit zou een laatste zetje kunnen zijn om gemeenten op nagenoeg geen restafval uit te laten komen.


Een verrassende presentatie was die van Annemiek Strijker en Timo Boekel, twee jonge ambassadeurs voor de circulaire economie. Zij lieten met een frisse, maar kritische blik zien dat er wat hen betreft een andere wereld moet komen. Een wereld waar geen sprake is van waarde-vernietiging, een deeleconomie waar grondstoffen en materialen voortdurend worden hergebruikt.

 

De prezi presentatie van Timo Boekel en Annemiek Strijker kan worden bekeken via deze linkTimo Boekel noemde in zijn presentatie ook een TEDx-talk van Hasmik Matevosyan over de ‘Paradigm shift in fashion’ in Maastricht. Deze is te zien via deze link.

 

Hasmik Matevosyan is a fashion researcher and designer specialized in sustainability and clothes psychology. Fashion will not only stop destroying lives and the environment, it will even switch to a contributing industry that empowers clothing producers and consumers while at the same time benefiting the environment.

 

 

Samenvatting

Contact

Irene Koch

Beleidsmedewerker Duurzaamheid

T: 076 5027220

E: irene.koch@west-brabant.eu