Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Regionaal Programma Windenergie

De Regio West-Brabant heeft een finaal bod gedaan aan de provincie Noord-Brabant en aan het Rijk voor het plaatsen van nieuwe windturbines. West-Brabant wacht niet af tot het moment dat provincie en Rijk locaties aanwijzen in de regio.  De gemeenten in West-Brabant kunnen met het aanbod voldoen aan de vraag om 2 x 100 MW extra aan windenergie te bieden en zijn er trots op dit gezamenlijke initiatief te hebben genomen.

 

Het Rijk stelt een structuurvisie op voor het inpassen van grootschalige windprojecten van in totaal 6000 MW op land. De provincie Noord-Brabant wil invulling geven aan de afspraken met het Rijk (320 MW in de regio) en heeft onderzoek gedaan naar geschikte locaties voor het plaatsen van windmolens door derden. Er is gekeken naar de landschappelijk meest aantrekkelijke gebieden. Dit zijn grootschalige open landschappen en productielandschappen, zoals industrieterreinen. Op basis van onderzoeksresultaten ziet de provincie plaatsingsmogelijkheden langs de A16 en op het bedrijventerrein Moerdijk.

 

De samenwerkende gemeenten in de Regio West-Brabant nemen zelf het voortouw om een aanbod aan de provincie Noord-Brabant en een aanbod aan het Rijk te doen voor het plaatsen van windturbines om in totaal 2 x 100MW extra aan windenergie te kunnen realiseren. Tevens is gezocht naar een geschikte grootschalige locatie (A16) om aan de wensen van het Rijk tegemoet te komen. De Regio West-Brabant ziet dit als een finaal bod waarin geen veranderingen mogelijk zijn en waarbij andere locaties zijn uitgesloten. Gezien het draagvlak van deze biedingen vraagt de regio van de Gedeputeerde Staten een uiterste inspanning te doen wanneer delen van het bod niet geheel voldoen aan de provinciale Structuurvisie en de Verordening ruimte.

 

Op donderdag 13 oktober 2011 hebben bestuurders L. Lijmbach (wethouder gemeente Aalburg; voorzitter bestuurscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen) en J. Luteijn (wethouder gemeente Werkendam; voorzitter bestuurscommissie Duurzaamheid) een persbriefing in het Trivium in Etten-Leur gehouden om persvragen te beantwoorden.

 

 

Samenvatting

De Regio West-Brabant heeft een finaal bod gedaan aan de provincie Noord-Brabant en aan het Rijk voor het plaatsen van nieuwe windturbines. West-Brabant wacht niet af tot het moment dat provincie en Rijk locaties aanwijzen in de regio. Download de brief hieronder.

Contact

Programmamanager

De heer Paul Vermeulen

T. 076 5027204

E. paul.vermeulen@west-brabant.eu