Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Project Krachtig Bestuur in Brabant

In de Algemeen Bestuursvergadering van 27 maart 2012 bleek dat veel colleges behoefte hebben aan een handreiking voor de discussie over een lokale visie over regionale samenwerking. Het Dagelijks Bestuur heeft de werkgroep Polman gevraagd hiervoor een voorzet te maken. In deze werkgroep zaten naast de heer Polman (burgemeester Bergen op Zoom en vice-voorzitter RWB) ook de heren Niederer (burgemeester Roosendaal), Janssen (burgemeester Halderberge) en Naterop (burgemeester Aalburg), ambtelijk ondersteund door de heren Dircks en Reijlink (RWB).

 

De werkgroep heeft een notitie "Handreiking Lokale Visie op Regionale Samenwerking" gemaakt waarin een aantal algemene uitgangspunten is geformuleerd. Bij de notitie is een leidraad gevoegd waarlangs iedere gemeente het proces kan vormgeven dat kan leiden tot een eigen lokale visie over regionale samenwerking. Op 6 juli 2012 heeft het Algemeen Bestuur deze notitie vastgesteld.

 

Download de notitie hier.

 

Tegelijkertijd loopt het project Krachtig Bestuur van de provincie Noord-Brabant. Daarvoor moeten alle gemeenten een gemeentelijke vragenlijst invullen. De Regio West-Brabant is gevraagd om de regionale vragenlijst in te vullen. Het concept van deze regionale vragenlijst is door een werkgroep uit de ARG gemaakt, bestaande uit de gemeentesecretarissen van Bergen op Zoom, Zundert, Steenbergen, Baarle-Nassau en Etten-Leur en de heren Dircks en Reijlink van de Regio West-Brabant.

 

Het Algemeen Bestuur heeft op 6 juli 2012 de ingevulde Regionale vragenlijst Krachtig Bestuur vastgesteld.

 

Download de ingevulde Regionale vragenlijst Krachtig Bestuur in Brabant hier.

 

In het Algemeen Bestuur is afgesproken om deze documenten ook te gebruiken ter voorbereiding van ieder college op de takendiscussie die door de RWB dit najaar gevoerd wordt. Op 27 september 2012 vindt hierover een eerste overleg (evaluatie en toekomstvisie) plaats waarbij per college geprobeerd wordt minimaal een lid aanwezig te laten zijn. De discussie op 27 september 2012 is gebaat bij een voorbereiding hierop door ieder college afzonderlijk met als doel om de uitkomst daarvan op 27 september 2012 met de andere colleges te kunnen delen en op die manier de koers voor wat betreft de toekomst en de taken van de Regio West-Brabant te kunnen bepalen.

 

Bekijk de reacties van de gemeenten in West-Brabant op het adviesrapport Veerkrachtig Bestuur hiernaast bij downloads.