Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Proces Actualisatie Strategische Agenda West-Brabant 2014

In de Strategische Agenda staan de ambities van de Regio West-Brabant beschreven in de periode tot 2020. Samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden zijn deze ambities vertaald in een Uitvoeringsprogramma.

Om focus aan te brengen wordt het Uitvoeringsprogramma geactualiseerd met onze partners uit de profit en non-profit sector.

 

2014: Actualisering Uitvoeringsprogramma

Het Uitvoeringsprogramma geeft richting en uitvoering aan de gestelde ambities in de regio. Er moet echter meer focus aangebracht worden in het Uitvoeringsprogramma zodat we ons kunnen richten op die prioriteiten waarmee West-Brabant het verschil kan maken.

 

In het voorjaar van 2014 is een proces gestart om het uitvoeringsprogramma van de Strategische Agenda inhoudelijk kritisch tegen het licht te houden en te herijken met de volgende doelen:
• inhoudelijke focus aan te brengen
• samenwerking met andere partners (3 O’s) te versterken
• bestuurlijke en ambtelijke slagkracht te realiseren
 

Koepelvisie Strategic Board Delta Region 

Begin 2014 presenteerde de Strategic Board Delta Region in Brussel haar economische koepelvisie en strategische agenda ‘Delta Region 2030: Slim specialiseren, versneld duurzaam innoveren’ aan vertegenwoordigers van de Europese Commissie, Europese Investering Bank (EIB) en het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT). Dit gebeurde in aanwezigheid van de Commissarissen van de Koning van de provincies Noord-Brabant en Zeeland, de Nederlandse en Vlaamse ambassadeurs in de EU en een vertegenwoordiging van de Vlaamse regering. Op 5 juni aanstaande wordt deze koepelvisie en agenda in Den Haag gepresenteerd.

Bekijk de website van Strategic Board Delta Region.

 

Netwerkbijeenkomst 13 mei 2014

Op dinsdag 13 mei vond in het stadskantoor van de gemeente Oosterhout de regionale Netwerkbijeenkomst plaats van de 19 colleges in West-Brabant. Hier vond de bestuurlijke aftrap plaats van de Actualisering van de Strategische Agenda. Na grondig voorwerk van de ambtelijke projectgroep en Regiegroep zijn presentaties gehouden van de "foto" van West-Brabant op de terreinen Economie, Ecologie en Leefbaarheid.

Klik hier voor een uitgebreide terugblik van de Netwerkbijeenkomst op 13 mei.

  

Planning Actualisering Uitvoeringsprogramma Strategische Agenda - najaar 2014

 

BESPREKING EINDCONCEPT NOTITIE KADERS UITVOERINGSPROGRAMMA

25 augustus 2014, 13.30 – 15.00 uur

Stuurgroep Governance

Vergaderzaal RWB

3 september 2014, 09.00 – 10.00 uur

Eerste resultaten delen in Werkoverleg PM’s

Vergaderzaal RWB

5 september 2014, 09.00 – 11.00 uur

Management gemeenten

Vergaderzaal RWB

8 September 2014, 15.00 – 17.00 uur

Ambtelijke Regiegroep

Vergaderzaal RWB

9 september 2014, 15.00 – 17.00 uur

Medewerkers RWB

Vergaderzaal RWB

11 september 2014, 09.30 – 11.00 uur

Dagelijks Bestuur

Spreekkamer 1, RWB

12 september 2014

Toezenden van de concept notitie aan de colleges met de agenda voor 23 september.

 

 

VASTSTELLEN NOTITIE

23 september 2014, 13.30 – 17.30 uur

Netwerkbijeenkomst

Collegeleden

Bespreken van de notitie

Gemeentehuis Werkendam

24 september 2014

Mutaties n.a.v. 23-09 verwerken

 

25 september 2014

Toezending aan de colleges met verzoek zienswijze raad te verkrijgen

 

15 oktober 2014

Werkconferentie voor alle partijen (3 O’s)

 

28 oktober 2014, 17.00 – 19.00 uur

Raadsinformatiemarkt

Op locatie

21 november 2014

Sluitdatum zienswijze raden

 

..  november 2014

Stuurgroep Governance advies op de zienswijzen

Vergaderzaal RWB

27 november 2014

Dagelijks Bestuur

Spreekkamer 1, RWB

10 december 2014, 12.30 – 14.30 uur

Algemeen Bestuur

Vaststelling Kaders Uitvoeringsprogramma

Hoogerheide, gemeentehuis

 

 

Samenvatting

Om focus aan te brengen wordt het Uitvoeringsprogramma van de Strategische Agenda West-Brabant geactualiseerd met onze partners uit de profit en non-profit sector.

Bekijk ook de Strategische Agenda West-Brabant 2012-2020, Lees verder...

Contact

Albert Reijlink, Hoofd Strategie

T: 076-5027206

E: albert.reijlink@west-brabant.eu