Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Medezeggenschap Regio West-Brabant

Aanleiding
In onze regio is het initiatief genomen om de medezeggenschap beter te laten aansluiten bij de ontwikkelingen in de regio. Velen hebben aangegeven nu onvoldoende zicht te hebben op alle ontwikkelingen. Bij het zoeken naar nieuwe oplossingen, op de schaal van de regio, is het belangrijk dat vanaf de start de OR-leden en GO-leden in positie zijn. Daarmee ontstaat een solide draagvlak. Daarnaast is er behoefte aan stroomlijning van reorganisatie-processen en arbeidsvoorwaarden.

 

Doelstelling

Het project “Medezeggenschap in de regio” zal zeker tot eind 2011 doorlopen. De werkconferentie van 20 april was een eerste verkenning over Beelden en Wensen.  Feitelijk de eerste B van de BOB (beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming). De landelijke trends op het gebied van Medezeggenschap kwamen ook  aan bod op deze middag.

Met medewerking van MZServices op deze middag zijn alle betrokken doelgroepen aan het woord gekomen zoals:
- OR
- GO/vakbond
- Gemeentesecretaris
- Wethouder Personeelszaken

 

Resultaten
Komen tot een denktank vanuit de medezeggenschap die samen met vertegenwoordiging vanuit de ARG (cluster Middelen) de gezamenlijkheid van besluitvorming verder gaan onderzoeken en gevraagd en ongevraagd met initiatieven komt om de medezeggenschap op de schaal van de regio West-Brabant te optimaliseren.

 

De bijeenkomst van 20 april 2011 is een goede eerste stap.

Het inrichten van een kennisbank “Medezeggenschap” is een goede tweede stap. Deze is te vinden onder www.west-brabant.eu


 

 

Samenvatting

Het project “Medezeggenschap in de regio” zal zeker tot eind 2011 doorlopen. De werkconferentie van 20 april was een eerste verkenning over Beelden en Wensen. Hieronder worden twee downloads aangeboden: Medezeggenschap in de regio West-Brabant (20 april 2011) en de Discussienotitie.

Contact

Diana Lips

Ambtelijk secretaris OR
T: 0165-579403
E: d.lips@roosendaal.nl