Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Krimp in het basisonderwijs

In 2012 is op initiatief van de provincie Noord-Brabant het rapport 'Groeien in tijden van krimp' uitgebracht. Hierin worden de gevolgen van demografische ontwikkelingen voor het primair onderwijs in de gemeenten Halderberge, Rucphen en Zundert in kaart gebracht. Mede als gevolg van dit rapport zijn in deze gemeenten inmiddels initiatieven ontstaan om het onderwijs 'krimp-proof' te maken. Met de combinatie van deze initiatieven en het regiobreed in kaart brengen van de gevolgen van krimp worden schoolbesturen en gemeenten in de regio West-Brabant uitgedaagd om te anticiperen op de veranderende bevolkingssamenstelling.

 

De Regio West-Brabant is in dit kader een project gestart met als doel gemeenten en schoolbesturen te informeren over de gevolgen van krimp voor het primair onderwijs en aan de hand van inspirerende voorbeelden handelingsstrategiën laten ontwikkelingen om hierop te anticiperen. In samenspraak met de provincie Noord-Brabant is geïnventariseerd wat de omvang is van de krimp van kinderen in de basisschoolleeftijd in de West-Brabantse gemeenten. Daarnaast is onderzocht op welke manier gemeenten en schoolbesturen in de regio momenteel omgaan met de (te verwachten) krimp. De uitkomsten hiervan vormen samen met ervaringen uit de rest van het land de ingrediënten voor de bijeenkomst die is georganiseerd voor schoolbesturen en gemeenten in de regio op 19 januari. Klik hier voor het persbericht over deze bijeenkomst.

 

 

 

 

Samenvatting

Contact

Michiel Goos,

Beleidsmedewerker Zorg, Welzijn en Onderwijs

E: michiel.goos@west-brabant.eu

T: 076-5027231, 06-20252736