Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Grenzeloos Wandelen

Grenzeloos Wandelen, wandelroutenetwerk fase 2
In haar regionale beleidsvisie‘recreatie en toerisme opnieuw bekeken’ heeft SES West-Brabant de omvorming van ‘losse’ (op zichzelf staande) routes tot netwerkstructuren als één van de speerpunten geformuleerd. Om de routes met elkaar te verbinden tot een gebiedsdekkend netwerk, is besloten een knooppuntensysteem voor fietsers en wandelaars te realiseren.

 

In 2005 heeft SES West-Brabant een knooppuntennetwerk voor recreatieve fietsers in West-Brabant afgerond. In navolging hiervan is in 2007 een wandelknooppuntennetwerk van ruim 900 kilometer gerealiseerd in de Baronie en een deel van de Brabantse Delta.

 

Tot 2012 wordt dit wandelnetwerk uitgebreid, zodat een West-Brabant-dekkend netwerk ontstaat. Onderstaande tabel geeft weer wanneer de wandelnetwerken in de verschillende gemeenten wordt geopend.

Gemeente

Opening gepland in

Geertruidenberg

2010

Drimmelen

2010

Oosterhout

2010

Aalburg

2011

Woudrichem

2011

Werkendam

2011

Etten-Leur

2011

Moerdijk

2011

Halderberge

2011

Roosendaal

2011

Steenbergen

2011

Bergen op Zoom

2012

Woensdrecht

2012

Naast het toeristisch en recreatief ontsluiten van het gebied heeft het wandelroutenetwerk als nevendoelstelling het aantal markeringen in het veld te verminderen.


Grenzeloos wandelen
De uitbreiding van het West-Brabantse wandelroutenetwerk maakt onderdeel uit van het project Grenzeloos Wandelen. In dit project werken drie Noord-Brabantse partners samen met 11 Vlaamse partners aan het verbeteren van de wandelinfrastructuur in de Belgisch-Nederlandse grensstreek. Van deze projecten wordt de helft gefinancierd vanuit het Interreg IVA-subsidieprogramma van de Europese Unie. Meer informatie over het grensoverschrijdende project Grenzeloos Wandelen kunt u vinden op http://www.grenzelooswandelen.eu (site komt spoedig online).

Financiële dekking is er naast de bijdrage van de EU in de vorm van een subsidie van de provincie in het kader van de Leader-programma’s Wijde Biesbosch en Brabantse Delta. Het overige deel komt voor rekening van de begunstigde gemeenten.

 

Werkwijze
Regio West-Brabant hecht veel waarde aan het op een duurzame manier tot stand brengen van het wandelroutenetwerk. Daarom wordt er bij de ontwikkeling van het wandelroutenetwerk samengewerkt met gebiedskenners- en beheerders zoals Staatsbosbeheer, de waterschappen, Natuurmonumenten en wandelverenigingen.  

 

Samenvatting

Wandelroutenetwerk West-Brabant wordt mede mogelijk gemaakt door:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

Michiel Goos

T. 076 5027231

E. michiel.goos@west-brabant.eu