Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Gebiedsopgave Waterpoort

Op donderdag 15 maart ondertekenen vijf gemeenten, drie provincies en drie terreinbeheerders de intentieovereenkomst gebiedsontwikkeling Waterpoort. De gebiedsontwikkeling moet de onderlinge samenwerking in het gebied intensiveren waardoor het gebied nog aantrekkelijker wordt en blijft voor investeringen van de private en de publieke sector.

 

Waterpoort is het gebied rondom Volkerak-Zoommeer en ligt op het grondgebied van de Brabantse gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Moerdijk, het Zuid-Hollandse Oostflakee en het Zeeuwse Tholen. In het gebied ontmoeten diverse werelden elkaar: zee en land, zoet en zout, zand en klei, stad en platteland, hoog en laag. Het water - met Volkerak-Zoommeer en het Schelde-Rijnkanaal - vormt het hart van het gebied. Door de Deltawerken is het gebied de directe verbinding met de zee grotendeels kwijtgeraakt. Dit heeft gevolgen voor de waterkwaliteit en de economische vitaliteit. Binnen de gebiedsontwikkeling dringen de partijen bij de Rijksoverheid aan op verbetering van de waterkwaliteit van het Volkerak-Zoommeer. Partijen mikken op een een robuuste zelfvoorzienende regio met nieuwe economische vitaliteit met op termijn een weer zout geworden Volkerak-Zoommeer.

 

Overheden gaan, samen met bedrijfsleven en bewoners, aan de slag om te komen tot een duurzame gebiedsontwikkeling. Dat gebeurt vanuit drie gemeenschappelijke thema’s: recreatie/toerisme, locale voedselproductie en energie.

 

De ondertekenaars van de intentieovereenkomst: gemeente Bergen op Zoom, gemeente Steenbergen, gemeente Moerdijk, gemeente Oostflakkee, gemeente Tholen, provincie Noord-Brabant, provincie Zuid-Holland, provincie Zeeland, Waterschap Brabantse Delta, Regio West-Brabant, Natuurmonumenten, Brabants Landschap en Staatsbosbeheer.

 

 

Samenvatting

De intentieverklaring van 15 maart 2012 verwoordt dat de vijf gemeenten rond het Volkerak en Zoommeer, daarbij gesteund door de drie betrokken provincies, waterschap(pen) en terreinbeheerders, samen verkennen hoe de potentie van het gebied ingezet kan worden bij nieuwe initiatieven, die duurzame economische, ecologische en sociale ontwikkeling brengen.

Contact

Contactpersoon RWB:

Paul Vermeulen, programmamanager RO/Wonen

E: paul.vermeulen@west-brabant.eu

T: 076-5027204

 

Projectleider Waterpoort:

Ronald Kramps, Provincie Noord-Brabant

E: RKramps@brabant.nl