Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

EnergieAgenda 2013-2020

In 2010 is door de gemeenten in West-Brabant de Visie op Duurzame Energie West-Brabant vastgesteld. De visie is een belangrijk resultaat in de SLoK-periode. In de visie hebben de gemeenten in regio vastgelegd op welke wijze zij de doelstelling van 20% duurzame energie-opwekking willen bereiken, verdeeld naar de thema’s bio-energie, windenergie en gebouwgebonden opties. De Bestuurscommissie heeft in december 2012 de EnergieAgenda 2013-2020 als nadere uitwerking van de Energievisie vastgesteld en aangeboden aan de gemeenten. De EnergieAgenda is een logisch vervolg op de SLoK-periode die eind 2012 afliep. In de EnergieAgenda staan de gemeenschappelijke thema’s waarmee de gemeenten zich bezighouden, aangevuld met projecten die deze thema’s ondersteunen.


ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland) heeft de projecten die nu zijn opgenomen in de EnergieAgenda doorgerekend. Hierbij is gekeken naar de werkgelegenheidseffecten, de besparing op gas- en elektraverbruik, woonlasten en reductie van CO2. De achterliggende gedachte hierbij is, is dat de projecten niet alleen een bijdrage leveren aan het bereiken van de energievisie, maar ook een gunstig effect hebben op het vergroenen van de economie.


De EnergieAgenda is geen statisch document. Projecten die op dit moment nog geen prioriteit hebben (met name projecten die een bijdrage leveren aan de bio-energie), zullen over enige tijd toch nodig zijn om de regionale doelstellingen te bereiken. De EnergieAgenda zal daarom periodiek tegen het licht worden gehouden om na te gaan of projecten moeten worden bijgesteld of toegevoegd.

 

Samenvatting

Contact

K.A. (Kristie) van Damme-Swolfs

Beleidsmedewerker Duurzaamheid

T: 076 5027227

E: kristie.vandamme@west-brabant.eu