Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Duurzaam West-Brabant in perspectief

In de afgelopen drie jaar is er in West-Brabant hard gewerkt aan een schone, gezonde, bereikbare en leefbare regio. De basis daarvoor ligt in het Convenant Strategische Samenwerking West Brabant dat de 19 gemeenten medio 2007 met elkaar hebben getekend. Dit convenant heeft een duidelijke missie: "Het blijft goed toeven in een schoner, zuiniger, bosrijk, waterrijk en cultuurrijk West-Brabant". Deze missie is doorvertaald in de zes aan de Strategische Agenda gekoppelde bestuursopdrachten: Ruimtelijke Ontwikkeling, Economie, Duurzaamheid, Bereikbaarheid, Bedrijfsvoering en Zorg/Welzijn/Onderwijs.

 

Voor Duurzaamheid zijn projecten gestart die bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen voor lucht, bodem, water en veiligheid. Mede door de Verklaring van Dussen (2007) zijn vooral projecten opgepakt op het gebied van duurzame energie en energiebesparing. Alle gemeenten doen ook mee met de SLoK-aanpak (Stimulering Lokaal Klimaatbeleid).

 

Naast die projectmatige aanpak binnen de eigen bestuursopdracht krijgt duurzaamheid een steeds herkenbaardere plaats in de producten van andere bestuursopdrachten. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de Ruimtelijke Visie West-Brabant (2009).

 

We leven in een dynamische wereld en de regio West-Brabant gaat daar in mee. Daarom moeten wij alert blijven en ons er constant van vergewissen of visies en projecten nog actueel zijn. Tegelijkertijd brengt dynamiek ook kansen met zich. Ook daarom moeten we tijdig inspelen op ontwikkelingen en trends.

 

Samenvatting

Lees hieronder het rapport Duurzaamheid West-Brabant in perspectief.

Contact

B.M. (Sjaan) van den Heuvel

Programmamanager Duurzaamheid

T: 076 5027205

E: sjaan.vandenheuvel@west-brabant.eu