Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Convenant Duurzaam Bouwen West-Brabant

De gemeenten in West-Brabant hebben duurzaam bouwen hoog in het vaandel staan. Door inspanningen in alle gemeenten op dat gebied zijn er al vele energiezuinige woningen gebouwd. De ambitie van de gemeenten in de regio is het verder verduurzamen van de gebouwde omgeving. Niet alleen op het gebied van energiebesparing, maar ook bijvoorbeeld in het gebruik van materialen. Een regionaal convenant duurzaam bouwen draagt hieraan bij.

 

Andere partijen, zoals woningcorporaties en bouwpartijen zijn bij de uitvoering een onmisbare schakel en onderschrijven ook de uitgangspunten van duurzaam bouwen.

 

Duurzaam bouwen is meer dan alleen energiebesparing. In het convenant Duurzaam Bouwen West-Brabant worden ook ambities uitgesproken voor het gebruik van materialen, levensloopbestendigheid van woningen, gezondheid, etc.

 

  • De volgende afspraken zijn gemaakt:
    De introductie van GPR als toetsingsinstrument maakt alle thema’s van duurzaam bouwen meetbaar. GPR-gebouw meet op vijf verschillende duurzaamheidsthema’s de prestatie van een gebouwontwerp: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde.
  • Het hanteren van eenzelfde ambitie voor duurzaam bouwen, zodat initiatiefnemers in de regio weten waar ze aan toe zijn. Er wordt uitgegaan van een GPR score 8 voor energie en gemiddeld een 7,5 op de andere thema’s. Vanaf 2015 wordt uitgegaan van een 10% scherpere EPC dan is genoemd in het Bouwbesluit. Daarmee lopen de convenantpartners vooruit op landelijke ontwikkelingen.
  • Het convenant zet ook in op verduurzaming van bestaande woningen. Op deze manier wordt er een koppeling gelegd met andere afspraken die regionaal zijn gemaakt, zoals de kwaliteit en levensloopbestendigheid van woningen.
  • Het convenant wordt na één jaar geëvalueerd.
 

Samenvatting

De gemeenten in West-Brabant hebben in 2014 het Convenant Duurzaam Bouwen ondertekend. Hiermee wordt er in de hele regio dezelfde ambitie gehanteerd op het gebied van energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde.

Contact

Kristie van Damme

Beleidsmedewerker Duurzaamheid

T: 076 5027227
M: 06 211 500 54
E: kristie.vandamme@west-brabant.eu