Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Bruggen bouwen voor de jeugd

Eén van de belangrijke thema’s waaraan West-Brabantse overheden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven in 2010 en 2011 intensief willen samenwerken, is het tegengaan van de stijging van het aantal jeugdwerklozen in de regio. De economische crisis leidt tot een oplopende jeugdwerkloosheid. In West-Brabant is de werkloosheid onder jongeren het afgelopen jaar bijna verdubbeld en voor komend jaar wordt opnieuw een sterke stijging verwacht.

 

Halverwege 2009 is het regionaal actieplan Bruggen Bouwen voor de Jeugd opgesteld waarin drie heldere actielijnen zijn benoemd:

Actielijn 1: Jongeren langer op school houden en voorkomen van voortijdige schooluitval

Actielijn 2: Kwalificeren van jongeren en toeleiden naar werk

Actielijn 3: Investeren in kwetsbare jongeren (jongeren die door uiteenlopende redenen een extra grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt)

 

Tevens heeft West-Brabant een subsidieregeling in het leven geroepen om op verschillende manieren initiatieven te stimuleren die jongeren aan het werk helpen.

 

Er zijn drie soorten subsidiemogelijkheden:

 

1. Loonkostensubsidie: Werkgevers die werkloze jongeren tot 27 jaar uit een West-Brabantse gemeente een arbeidsovereenkomst van tenminste een half jaar aanbieden, komen in aanmerking voor loonkostensubsidie. Het moet dan gaan om jongeren die in de periode van drie maanden voorafgaand aan de de ingang van het contract niet continu inkomen uit arbeid hebben gehad. De regeling is eenvoudig van opzet en kan eventueel gecombineerd worden met andere subsidies. De loonkostensubsidie kan niet worden gecombineerd met 'werken met behoud van uitkering'. Bij een halfjaarcontract bedraagt de subsidie per arbeidsovereenkomst € 2.500,-. In dat geval kan voor dezelfde jongere hoogstens twee keer een subsidievraag worden ingediend. Bij een jaarcontract bedraagt de subsidie per arbeidsovereenkomst € 5.000,-. Per jongere kan dan slechts één keer een subsidieaanvraag worden ingediend.

 

2. Projectsubsidie: Overheden, bedrijven en instellingen die projecten opzetten om jongeren uit West-Brabant aan een baan te helpen, kunnen projectsubsidie aanvragen. Het moet dan gaan om een project dat zich direct richt op het plaatsen van werkloze of met werkloosheid bedreigde jongeren in een opleiding, werkervaringsplaats of (leer)baan.

 

3. Interventiesubsidie: Onder de groep werkloze jongeren is een aantal jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Deze jongeren hebben in de eerste plaats ondersteuning nodig op weg naar werk. Voor een aantal instellingen die met deze groep kwetsbare jongeren werkt, is er de mogelijkheid een interventiesubsidie aan te vragen. Deze subsidie is bedoeld om jongeren niet te laten wachten op ondersteuning als duidelijk is op welke manier deze hulp kan worden geboden.

 

Alle genoemde regelingen worden namens de samenwerkende partijen in West-Brabant uitgevoerd door de Gemeente Breda, directie Sociale Zaken, maar gelden nadrukkelijk voor elke partij die werkloze jongeren uit West-Brabant aan de slag helpt.

 

Voor meer informatie, ga naar de website www.westbrabantwerktdoor.nl

 

 

 

 

Samenvatting

"Bruggen Bouwen voor de Jeugd." Zo luidt de titel van het regionaal actieplan waarmee West-Brabant de oplopende jeugdwerkloosheid aanpakt. In het belang van jongeren én van onze samenleving.

Contact

Michiel Keulemans,

Projectleider

T. 06 13223951

E. M.keulemans@breda.nl