Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Brabant aan Zee

Achtergrond

De colleges van burgemeester en wethouders van de 19 gemeenten in West-Brabant (inclusief Tholen, Zeeland) hebben in 2007 de ‘Strategische Agenda West-Brabant 2008-2011’ vastgesteld. De colleges hebben afspraken gemaakt over de manier waarop West-Brabant haar eigen ambities wil waarmaken, maar ook antwoorden wil vinden op de druk die er op het gebied wordt gelegd vanuit de wereldhavens Rotterdam en Antwerpen. Uitgangspunt daarbij is het behoud van de ruimtelijke kwaliteit en de kwaliteit van leven in West-Brabant. In de Strategische Agenda vormt het bevorderen van toerisme en recreatie een belangrijk agendapunt. Eén van de doelstellingen is de waterrecreatie in West-Brabant te stimuleren door het aanbod van water- en walaccommodaties verder uit te bouwen en te ontwikkelen. In 2008 is hiervoor een project gestart: "Brabant aan Zee".

 

Doel

Het meerjarenprogramma "Brabant Aan Zee" heeft tot doel van West-Brabant een hoogwaardig watersportgebied te maken met een duidelijk profiel met als uiteindelijk doel een toename van de toeristisch/recreatieve bestedingen. Het is de uitdrukkelijke wens om projecten met daadwerkelijke investeringen binnen een afzienbare tijd te realiseren via het programma "Brabant Aan Zee" dat alle watergerelateerde projecten in West-Brabant en Tholen bundelt en op elkaar afstemt.

 

Visie/concept

In nauwe samenwerking met de West-Brabantse gemeenten (bestuurlijk en ambtelijk) en partijen uit ‘het veld’ is gewerkt aan een koepelvisie en –plan dat richting geeft aan de gezamenlijke ambities. Het plan komt tot een wenselijke ontwikkelingsrichting en bundelt de bestaande (tot nu toe afzonderlijke) gemeentelijke waterprojecten tot één geheel. Het bidbook dat in maart 2009 is gepresenteerd aan alle betrokkenen, is hier het tastbare resultaat van. Juist deze bundeling van projecten binnen een attractief kader zorgt ervoor dat West-Brabant een goede kans maakt op cofinanciering vanuit de provincie en Europa.

 

Doel van het bidbook is tweeledig:

1. Het bidbook moet zorgen dat de op stapel staande projecten en plannen voldoende externe cofinanciering krijgen uit grote programma’s van hogere overheden zodat ze daadwerkelijk worden uitgevoerd, danwel dat de realisatie kan worden versneld.

2. Het bidbook moet richting geven aan een succesvolle en op de marktvraag afgestemde ontwikkeling van West-Brabant als herkenbare bestemming voor het watertoerisme.

 

Deelnemers

Het project is een initiatief van de Sociaal-Economische Samenwerking (SES) West-Brabant (nu Regio West-Brabant) samen met de gemeenten Steenbergen, Moerdijk, Drimmelen, Woudrichem, Werkendam, Aalburg, Oosterhout, Tholen (Zeeland), Geertruidenberg, Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda, Halderberge, Etten-Leur en overige deelnemende partners, zoals de Vereniging Varen in Brabant (ondernemersvereniging), Waterschap Brabantse Delta (overheid), TOP Brabant (ondernemersvereniging), HISWA (ondernemersvereniging) en NHTV (hoger onderwijs).

 

Samenvatting

Het programma"Brabant Aan Zee" heeft tot doel van West-Brabant een hoogwaardig watersportgebied te maken met een duidelijk profiel.

 

Ga naar de website van het programma Brabant aan Zee: http://www.brabantaanzee.com

 

U kunt ons ook volgen op LinkedIn of Twitter (@brabantaanzee)

Contact

Programmamanagement

Rob Vrolijks, Wim van Hooff, Sandra Versteegen, Wiljan van Laarhoven

T. 076 5216911

F. 076 5207172

E. info@brabantaanzee.com

 

Nico Sommen

Coordinator

T. 076 5027233

E. nico.sommen@west-brabant.eu