Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Bedrijventerreinenrapportage

Regelmatig stelt SES een bedrijventerreinenrapportage op, waarin een inventarisatie gemaakt wordt van de ontwikkeling van bedrijventerreinen in de regio West-Brabant. De bedrijventerreinenrapportage heeft als doel te rapporteren over aanbodgegevens van bedrijventerreinen per 1 januari van het betreffende jaar en over de uitgiftecijfers van nieuwe bedrijventerreinen in het voorgaande jaar. Hierbij wordt een vergelijking gemaakt met de gegevens uit voorgaande jaren.

 

De basis voor de cijfers ligt in de jaarlijkse enquête bedrijventerreinen die ETIN Adviseurs in opdracht van de Provincie Noord-Brabant houdt onder alle gemeenten (IBIS-enquête). Naast de gegevens over aanbod en uitgifte gaat deze rapportage ook in op onder andere de werkgelegenheid op bedrijventerreinen, een aantal kwaliteitsaspecten van bedrijventerreinen en het type terreinen dat in West-Brabant beschikbaar is.

 

Over 2009 is geen bedrijventerreinenrapportage opgesteld, vanwege de lopende onderzoeken naar hoeveelheid te herstructureren terrein en de inventarisatie van de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte van de markt.

 

Bedrijventerreinenrapportage 2007

Bedrijventerreinenrapportage 2008

 

 

Samenvatting

Regelmatig stelt SES een bedrijventerreinenrapportage op, waarin een inventarisatie gemaakt wordt van de ontwikkeling van bedrijventerreinen in de regio West-Brabant.

Contact

Jack de Crom

T. 076 5027221

E. jack.decrom@west-brabant.eu