Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Aanpak Jeugdwerkloosheid

Intentieverklaring regionale aanpak jeugdwerkloosheid getekend
 
Op woensdag 17 april hebben minister Bussemaker, namens minister Asscher, en Mirjam Sterk als ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid, in Rotterdam een intentieverklaring ondertekend. Hierin staan afspraken om op regionaal niveau de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Mede-ondertekenaars zijn de vertegenwoordigers van de 35 arbeidsmarktregio’s en de bestuurders van VNG, Divosa, UWV en Cedris.


Mirjam Sterk over de aftrap van de regionale aanpak van de jeugdwerkloosheid: “Ik ben blij te zien dat zoveel partijen zich willen inzetten voor onze jongeren en hun handtekening hebben gezet om aan de slag te gaan. Dat is hard nodig. De werkloosheid neemt nog steeds toe. Nu het einde van het studiejaar nadert stimuleren we jongeren om langer door te leren en te kiezen voor een opleiding waar vraag naar is. Desondanks zal deze zomer weer een nieuwe groep jongeren vanuit het onderwijs de arbeidsmarkt opstromen. ROC’s, gemeenten en UWV zullen de handen ineen moeten slaan om hen perspectief te bieden. Minister Asscher, minister Bussemaker en ik staan klaar hen daarbij te helpen. Want wie de jeugdwerkloosheid nu niet aanpakt, krijgt straks de rekening gepresenteerd"

 

Binnen de Aanpak Jeugdwerkloosheid is een belangrijke rol weggelegd voor de 35 arbeidsmarktregio’s, die hun kennis van de lokale en regionale arbeidsmarkt en hun netwerken inzetten om jongeren te helpen met een opleiding, stage of (leerwerk)baan. Het kabinet stelt hiervoor 25 miljoen extra beschikbaar.

 

Groepsfoto aanpak Jeugdwerkloosheid

 

 

 

 

 

 

Werkbezoek Mirjam Sterk aan de regio West-Brabant - 24 april 2013

Op woensdagochtend 24 april bracht Mirjam Sterk een werkbezoek aan West Brabant. Wethouder Cees Meeuwis ontving Mirjam Sterk in Breda als voorzitter van het regionaal platform Arbeidsmarktbeleid West-Brabant. Tijdens dit werkbezoek presenteerde West-Brabant haar regionale arbeidsmarktaanpak en de Baan Bonus.

Cees Meeuwis, voorzitter Regionaal platform Arbeidsmarktbeleid en wethouder Sociale Zaken van gemeente Breda: “Samen met de partners in de regio komen we in actie voor de aanpak van de Jeugdwerkloosheid in West-Brabant. Want als we de jeugdwerkloosheid nu niet aanpakken, krijgen we straks de rekening gepresenteerd. Belangrijk dat er nu een ambassadeur is om hiermede invulling aan te geven”.

 

Ambassadeur Jeugdwerkloosheid
Het kabinet heeft begin maart de Landelijke aanpak Jeugdwerkloosheid gepresenteerd. Hier is een budget van 50 miljoen voor beschikbaar gesteld. Een belangrijke rol in deze aanpak is weggelegd voor de nieuwe ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid, Mirjam Sterk. De komende periode gebruikt zij om werkbezoeken af te leggen. Deze werkbezoeken zijn ter kennismaking met het werkveld en ook als input voor de aanpak van jeugdwerkloosheid in de verschillende regio's en sectoren.

 

Samenwerking sectorale aanpak West-Brabant
Op basis van de notitie "West Brabant werkt en pakt door!" laat de regio West-Brabant de samenwerkingsstructuur zien van de sectorale aanpak, waarin onderwijs - ondernemers - overheid samenwerken. Deze succesvolle aanpak wordt ook weer toegepast in de uitvoering van het nieuwe actieplan jeugdwerkloosheid. Het mooie van de regionale aanpak in West-Brabant is het structureel vormgeven en monitoren van de regionale sectorale arbeidsmarkt, door middel van sectoraal gecoördineerde sectortafels waaraan onderwijs, ondernemers, kenniscentra, werkgeversorganisaties, gemeenten en UWV deelnemen.

 

Baan Bonus
Eerder heeft West-Brabant het instrument Baan Bonus ingezet om de jeugdwerkloosheid in West-Brabant snel en daadkrachtig aan te pakken.
Op basis van bewezen resultaten is West-Brabant van plan dit instrument nu opnieuw in te gaan inzetten. Dit als stimulans voor werkgevers om jonge werkzoekenden een arbeidscontract aan te bieden: De Baan Bonus.

De West-Brabantse regionale arbeidsmarktaanpak sluit aan op het arbeidsmarktbeleid van de provincie Noord-Brabant vormgegeven in de economische agenda “het Brabants Arbeidsmarkt Akkoord “.


Jeugdwerkloosheid in West-Brabant
Per 1 april 2013 zijn er 2.649 niet werkende werkzoekende jongeren in West-Brabant. Ten opzichte van een jaar eerder is dit een toename met 57%.

 

Bekijk de presentaties van:

André van Gils - Pact Brabant

West-Brabant werkt en pakt door!

 

Op de foto's zijn te zien: Mirjam Sterk en Cees Meeuwis, wethouder Sociale Zaken en tevens voorzitter Regionaal platform Arbeidsmarktbeleid.

Foto's zijn van: Rik Knepper, ATEA-groep’. 


 

 

Samenvatting

Het kabinet heeft begin maart 2013 de Landelijke aanpak Jeugdwerkloosheid gepresenteerd. Hier is een budget van 50 miljoen voor beschikbaar gesteld. Voor West-Brabant is ca. € 700.000,- gereserveerd.
Lees meer over de BaanBonus West-Brabant.  

Contact

Astrid Persons

Secretaris rpA

T. 0765027208

E. astrid.persons@west-brabant.eu