Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Zorg, Welzijn en Onderwijs

Het beleid van de Regio West-Brabant krijgt vorm binnen Programma's.

Het programma Zorg, Welzijn, Onderwijs is één van die programma's.

 

Het programma Zorg, Welzijn en Onderwijs richt zicht op twee programmalijnen: “Gezond en wel (in een innovatieve regio)” en “Het is (niet perse) om de hoek)”.


Gezond en wel (in een innovatieve regio)
West-Brabant stimuleert veelzijdige innovaties op zorggebied: systeeminnovatie, maatschappelijke vernieuwing,

product- en technologische ontwikkelingen. Hiervoor streven we de volgende doelen na:

 

 • een effectieve samenwerking tussen de financiers van ondersteuning en zorg: gemeenten, zorgkantoor en zorgverzekeraars
  RWB ondersteunt de samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars en het zorgkantoor. In dit overleg staat het belang van de cliënt centraal. Afgestemde inkoop en afbouw van intramurale capaciteit zijn voorbeelden van onderwerpen die besproken worden.
 • Uitwisseling van best-practices en innovaties
  Het is niet nodig overal het wiel uit te vinden! RWB ondersteunt gemeenten daarom bij het uitwisselen van goede voorbeelden. De nadruk ligt hierbij op de transities in het sociaal domein. RWB geeft hier concreet vorm aan door inspiratiebijeenkomsten te organiseren. In 2015 vonden inspiratiebijeenkomsten plaats over de thema’s mantelzorgondersteuning en zorginnovatie.
 • Belangenbehartiging
  Door met één mond te spreken zijn we een stevige gesprekspartner voor regionale en landelijke organisaties. De portefeuillehouders stemmen hun inbreng in landelijke platforms af en gebruiken voorbeelden uit de regio. Denk hierbij aan overleggen met de grote steden (G32) of de VNG. 
 • Zorgplatform West-Brabant
  Om de transformatie van zorg en welzijn tot een succes te maken, werken alle betrokkenen samen. Om cliënten, zorgaanbieders, zorgverzekeraar en gemeenten hierover op strategisch niveau met elkaar in gesprek te brengen, is het Zorgplatform West-Brabant opgericht. Zorgplatform West-Brabant signaleert trends en knelpunten en adresseert deze bij de betrokken organisaties. RWB beheert het secretariaat van Zorgplatform West-Brabant. 

 

Het is (niet perse) om de hoek
De Regio West-Brabant ondersteunt initiatiefnemers en gemeenten bij het realiseren van lokale en (sub-)regionale leefbaarheidprojecten. Hiervoor werkt de regio samen met de provincie Noord-Brabant, de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant (VKKNB) en de streeknetwerken. De in West-Brabant lopende leefbaarheidsprojecten vindt u op http://leefbaarheidbrabant.nl/alle_projecten/

 

Portefeuillehoudersoverleg Zorg Welzijn Onderwijs
In het portefeuillehoudersoverleg Zorg, Welzijn, Onderwijs maken de wethouders uit de regio afspraken over bovenstaande onderwerpen. Daarnaast wisselen ze ervaringen die ze lokaal opdoen uit. Verslagen van deze overleggen treft u links op deze pagina aan.

 

Voorzitter: Corry Janssen-Janssen, wethouder gemeente Alphen-Chaam

 

ARG contactpersoon: Annette Baart, secretaris gemeente Woensdrecht

 

Medewerkers Zorg, Welzijn en Onderwijs:

Programmamanager: Marijke Riksen
T: (076) 502 72 03
E: marijke.riksen@west-brabant.eu

 

Beleidsmedewerker Zorg Welzijn Onderwijs: Michiel Goos

T: (076) 502 72 31

E: michiel.goos@west-brabant.eu