Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Zorgeconomie

Care Innovation Center West Brabant

De zorgeconomie heeft zich ontwikkeld tot een niet te onderschatten economische sector. Met de vergrijzing als basis blijft deze sector de komende jaren groeien. Deze economie is bovendien in innovatief opzicht een dynamische sector. De zorg is een bron voor nieuwe (technologische) vindingen, innovatieve behandelmethoden en concepten en nieuw ondernemerschap. Zorgeconomie wordt steeds meer gezien als een belangrijke‘motor’ voor (sociaal) economische ontwikkeling.

Roosendaal wil zich op het gebied van zorgeconomie onderscheiden. Ingegeven door een snel doorzettende vergrijzing, met alle (financiële) gevolgen van dien, hebben zorginstellingen, onderwijs, ondernemers en gemeente hun gezamenlijke ambitie geformuleerd om invulling te kunnen geven aan de Zorgeconomie in Roosendaal.

 

De ontwikkeling van het Care Innovation Center dat gehuisvest zal worden in de welzijn- en zorgboulevard in de nieuwbouw van het Kellebeekcollege moet het centrum vormen van de Roosendaalse zorgeconomie. Het zal een preventieve proeftuin worden voor praktisch toepasbare innovaties die de zorgverlening aan het bed in de zorgorganisaties, maar vooral ook in de thuissituatie direct verbeteren.

 

Primaire doelstellingen zijn:
• Mensen zo lang mogelijk gezond te houden
• Mensen zo lang mogelijk in de thuissituatie te verzorgen en verplegen
door zorginnovaties toe te passen in het dagelijkse leven van mensen en mensen al tijdens hun opleiding te interesseren voor en te laten werken met innovaties.

Dit alles met het doel om de kosten van de gezondheidszorg te beperken en de West-Brabantse economie een stimulans te geven.

 

Aangesloten innovatieprojecten:
'Bewust vitaal' van Orthomedic, bevordert de betrokkenheid, vitaliteit en gezondheid van medewerkers.
http://www.cic-westbrabant.nl/projecten/bewust-vitaal

 

'Regie op eigen kracht' van GGZ WNB, biedt GGZ cliënt online hulpverlening. 
http://www.cic-westbrabant.nl/projecten/cli%C3%ABntenportaal-quot-regie-op-eigen-kracht-quot

 

'Cubiccare' van Cubicco, creëert snel een zorgplek thuis.
 http://www.cic-westbrabant.nl/projecten/cubiccare

 

'Navigator' van MEE West-Brabant, voorkomt dat jongeren met een beperking bij verandering van school, werk of woonruimte tussen wal en schip vallen. 
http://www.cic-westbrabant.nl/projecten/navigator

 

'Overgewicht overwinnen' van Robbert Huser, pakt op een duurzame manier overgewicht aan.
 http://www.cic-westbrabant.nl/projecten/overgewicht-overwinnen

 

'PillBox4U' van Service Apotheek Nieuw Gastel , zorgt voor juist medicijngebruik op het juiste tijdstip.
http://www.cic-westbrabant.nl/projecten/pillbox4u

 

'Zorgvoorelkaar.com' van Zorg voor elkaar, digitale marktplaats voor hulp en zorg.  
http://www.cic-westbrabant.nl/projecten/platform-zorg-voor-elkaar

 

'Sluitende beweegketen' van Van Broekhoven Fysiotherapie, spoort 55-plussers aan om meer te bewegen.
 http://www.cic-westbrabant.nl/projecten/sluitende-beweegketen

 

'Veilige toegang thuis' van TWB Thuiszorg met aandacht, opent de voorkeur van cliënt automatisch en veilig.
 http://www.cic-westbrabant.nl/projecten/veilige-toegang-thuis

 

'Waarmee kan ik u van dienst zijn? van het Da Vinci College, scholingsproject dat jongeren enthousiasmeert voor het werken met ouderen.
http://www.cic-westbrabant.nl/projecten/waarmee-kan-ik-u-van-dienst-zijn

 

'Zorg- en Welzijnboulevard' van Kellebeek College
http://www.cic-westbrabant.nl/projecten/zorg-en-welzijnboulevard