Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Beleidsvisie 2010-2014

Begin 2004 heeft het voormalige SES West-Brabant haar Regionale beleidsvisie recreatie en toerisme gepresenteerd. Een regionale visie op recreatie en toerisme gedragen door de 18 gemeenten in West-Brabant. Een visie die uitvoeringsgericht is van opzet. In de visie zijn actievoorstellen geformuleerd waar de regio de afgelopen jaren op ingezet heeft. Deze beleidsvisie toerisme en recreatie 2004-2009 is in 2009 geëvalueerd. In november 2009 is de evaluatie behandeld in het dagelijks bestuur van SES West-Brabant.

 

De behaalde resultaten in de beleidsperiode 2004-2009 gelden als opmaat naar een nieuw te formuleren regionale beleidsvisie op het gebied van recreatie en toerisme voor de komende jaren. De beleidsvisie recreatie en toerisme 2010-2014 wordt in 2010 opgesteld. De opzet van de nieuw te ontwikkelen beleidsvisie zal in essentie niet afwijken van de beleidsvisie 2004-2009. Onderbouwd door feitelijke analyse van de markt, te verwachten bewegingen binnen het (inter-) nationale reizigersverkeer en de kansen en bedreigingen die dit biedt voor de regio, gewenste beleidsrichting en de rol van SES West-Brabant zoals de gemeenten in West-Brabant die aangeven zal een concreet uitvoeringsprogramma worden gepresenteerd. Actiematig van opzet inclusief een planning in de tijd. Als basis wordt een visie geformuleerd die als kapstok geldt voor de te ontwikkelen activiteiten. De beleidsvisie moet eveneens ruimte bieden om activiteiten gedurende de beleidsperiode toe te voegen of niet tot uitvoering van aangegeven activiteiten over te gaan indien ontwikkelingen in de markt (in brede zin) hiertoe aanleiding geven.