Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Vrijetijdseconomie

West-Brabant kent karakteristieke landschappen en de contrasten ertussen zijn groot. Al even gevarieerd is "het achterland" van West-Brabant gelegen tussen de Rijnmond, de Rijn-Schelde Delta, de provincie Antwerpen en Midden-Brabant.

 

West-Brabant heeft bezoekers en eigen inwoners veel te bieden. De regio als geheel wordt gekenmerkt door de overgang van zand naar klei. De regio biedt verschillende decors voor vrijetijdsbesteding. Op een steenworp afstand van elkaar zijn de Biesbosch, Baronie en Brabantse Wal te vinden. West-Brabant is ook de geboortestreek van Van Gogh, de bakermat het het Nederlandse wielrennen, een zeer divers watersportgebied met mooie vaarroutes, een streek van historische steden en urban culture, home of DJ's, historische waterlinies en forten. Maar ook de regio van smaakvolle evenementen en Citta Slow, grensbeleving, griendcultuur, vlascultuur, religieus erfgoed, landgoederen, turf en veenhistorie. De opsomming is bij lange na niet compleet maar geeft meteen de veelzijdigheid van de regio aan.

 

Portefeuillehouders Vrijetijdseconomie

De portefeuillehouders vrijetijdseconomie komen een aantal maal per jaar bijeen. Het overleg heeft tot doel te komen tot afstemming over regionaal beleid, regionale programma's en projecten op het gebied van vrijetijdseconomie.

 

Contactambtenaren Vrijetijdseconomie

Een aantal keer per jaar ook vindt overleg plaats met de ambtenaren van de bij Regio West-Brabant aangesloten gemeenten die binnen hun gemeente een adviserende rol hebben op het gebied van vrijetijdseconomie. Het overleg dient onder andere ter voorbereiding op het overleg van de portefeuillehouders en als afstemmingsoverleg voor gemeentelijke en regionale ontwikkelingen op het vlak van vrijetijdseconomie.

 

Uitgangspunt voor projecten en programma's op het vlak van Vrijetijdseconomie voor Regio West-Brabant is het uitvoeringsprogramma van de Strategische Agenda West-Brabant.

 

Projecten, programma's Vrijetijdseconomie (greep uit het aanbod)

  • Regie in de regio: vrijetijdsaanbod in de regio en de communicatie daarover (beter) afstemmen met de verschillende betrokken partijen/ samenwerking tussen ondernemers, regio's bevorderen;
  • Wielerplan West-Brabant;
  • Van Gogh West-Brabant;
  • Programma Cultuurtoerisme West-Brabant: opstellen meerjarig, regiobreed programma om, gekoppeld aan themajaren, het cultuur-/vrijetijdsaanbod regionaal te ontsluiten en in de (inter)nationale etalage te zetten;
  • Routebureau Brabant.

Elk project/ programma kent (een) bestuurlijke trekker(s).