Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Arbeidsmarktbeleid

Economie staat weer helemaal in de belangstelling, vooral door het groeiend besef dat werk niet vanzelfsprekend is. Werk is nodig om inkomen te genereren en om zich maatschappelijk te ontwikkelen. Onzekerheid over voldoende werk raakt de maatschappij direct. De noodzaak neemt dan toe om gezamenlijk en krachtig in te zetten op economisch herstel.


In West-Brabant werken overheid, onderwijs en ondernemers in het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (rpA) West-Brabant samen met als doel een goed functionerende arbeidsmarkt.
Naast de vele activiteiten die door partijen al worden ondernomen, zullen zij de bestaande regionale samenwerking en kennisoverdracht verder versterken. In het rpA nemen deel: Gemeenten, BZW, MKB, UNIE MHP, UWV WERKbedrijf, Avans Hogeschool en ROC West-Brabant.

 

Samen zetten zij zich onder meer in om:

  • de aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven verder te verbeteren.
  • het aantal uitkeringsgerechtigden te verminderen.
  • de arbeidsreserve aan te boren en te benutten.