Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Sociaal Economische zaken

Het beleid van de Regio West-Brabant krijgt vorm binnen Programma's.

Het programma Sociaal-Economische Zaken is één van die programma's.

 

De strategische agenda’s en de diverse meerjarenprogramma’s van regionale netwerkorganisaties geven heldere opsommingen van actuele bestuurlijke uitdagingen en sociale en economische kansen en bedreigingen voor de regio. Hieruit komt een duidelijke reeks opgaven voor West-Brabant naar voren. Kern in de sociaaleconomische opdracht vormt: steeds voldoende werk.

 

Dit leidt tot de volgende algemene bestuurlijke hoofdopgaven:

1. Verbetering bereikbaarheid

2. Versterking en vernieuwing van de bestaande bedrijvigheid

3. Versterking en bundeling van onderwijs en kenniscentra

4. Vraaggestuurde ontwikkeling van bedrijventerreinen

5. Ontwikkeling van incubators in samenwerking met bedrijfsleven en onderwijs.

 

Visie Sociaal Economische Zaken:

Samen geven de algemene bestuurlijke hoofdopgaven een regionaal kader dat moet waarborgen dat:

  • alle inwoners zoveel mogelijk zelfstandig in hun inkomen kunnen voorzien;
  • ondernemers over voldoende ruimte en personeel kunnen beschikken voor hun productieproces;
  • het onderwijs levenlang leren realiseert, zoveel mogelijk in een contextrijke leeromgeving;
  • groen, natuur en landschap robuste dragers blijven temidden van ruimtelijke deelbelangen.

De inzet en aandacht hiervoor richt zich op het vitaal houden van de sociaal economische basis van West-Brabant met een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Vaak is bij de uitwerking van deze opgaven samenwerking op subregionaal schaalniveau afdoende. Voor het verkrijgen van cofinanciering is het zaak dat hier regionale afstemming van beleid aan voorafgaat.

 

Medewerkers Sociaal Economische Zaken:

Cees Budding

Programmamanager Sociaal Economische Zaken

T. (076) 502 72 61

E. cees.budding@west-brabant.eu

 

Nico Sommen

Senior Beleidsadviseur Vrijetijdseconomie

T. (076) 502 72 33

E. nico.sommen@west-brabant.eu

 

Joeri Verheijen

Beleidsmedewerker Routebureau

T. (076) 502 72 23

E. joeri.verheijen@west-brabant.eu

 

Astrid Persons

Projectleider werkgelegenheid en secretaris rpA

T. (076) 502 72 08

E. astrid.persons@west-brabant.eu

 

Heleen van Exsel

Beleidsadviseur Economie en Leefbaarheid

Programmamanager REAP West-Brabant

T. (076) 502 72 19

E. heleen.vanexsel@west-brabant.eu