Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen

Het beleid van de Regio West-Brabant krijgt vorm binnen Programma's.

Het programma Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen is één van die programma's.

 

Het programma Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen heeft tot doel:

  • Het op doelmatige wijze bewerkstelligen van beleidsinhoudelijke afstemming en samenwerking tussen de deelnemers op verschillende beleidsterrein van Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen.
  • Het voor de deelnemende gemeenten die dit wensen, binnen het Thema Wonen uitvoering geven aan de (sub-)regionale volkshuisvestingstaken waarvan de betreffende gemeenten hebben besloten deze gezamenlijk uit te voeren.

 

Taken van het programma Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen:

  • Het zorgdragen voor overleg en advies met betrekking tot de beleidsterreinen Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen.
  • Het dienen als platform voor informatie uitwisseling waarop de voortgang van lopende majeure projecten en programma’s, voor lobby en het organiseren van netwerken in politiek en samenleving en voor de bepaling van inhoudelijke standpunten en advisering aan bestuur en colleges bij Ruimtelijke Ontwikkelingen en Wonen, zowel op regionaal, provinciaal en rijksniveau.
  • Het uitvoeren van de regionale agenda Wonen en het in opdracht van de betrokken gemeenten uitvoeren van het Besluit Woninggebonden Subsidies.

 

Wat is de komende jaren belangrijk:

  • Het is en blijft goed toeven in West-Brabant. Je kunt er prima werken, wonen, recreëren, winkelen, uitgaan in een aantrekkelijke en duurzame omgeving en alle voorzieningen zijn dichtbij.
  • De Strategische Agenda 2011 – 2015 en de uitwerking daarvan aan de hand van beleidsdocumenten zoals de vastgestelde Ruimtelijke visie West-Brabant 2030 en de daarbij behorende uitvoeringsagenda en prioriteitsstelling.

Ga naar: de Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030

 

 

VERGADERDATA PORTEFEUILLEHOUDERSOVERLEGGEN RO/WONEN 

- 21 april 14.00 tot 15.30 uur, RWB

- 3 november 14.00 tot 15.30 uur, RWB

 

  
Medewerkers Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen:
Paul Vermeulen, programmamanager Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Leefbaarheid
T.  (076) 502 72 04, 06 51 66 36 31

E. paul.vermeulen@west-brabant.eu

 

Marja van Bers, Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling
T. (076) 502 72 30

E. marja.vanbers@west-brabant.eu

 

Carolien Roovers, medewerker beleidsuitvoering RO/Wo, landschap en water
T. (076) 502 72 09

E. carolien.roovers@west-brabant.eu

 

Leonie Weterings, Senior Regioarcheoloog en contactpersoon regioarcheologie
T. (076) 502 72 29

E. leonie.weterings@west-brabant.eu

 

Floor Timmermans, Medior Regioarcheoloog
T. (076) 502 72 15

E. floor.timmermans@west-brabant.eu

 

Hans Koopmanschap (gedetacheerd), Regioarcheoloog
T. (076) 502 72 18
E. hans.koopmanschap@west-brabant.eu

 

Ewelina Joosen, secretaris Bouwberaad en Platform Wonen
T. (076) 502 72 13

E. ewelina.joosen@west-brabant.eu

 

Anne-Marie van Dun, Senior Projectassistent Wonen

T. (076) 502 72 07
E. anne-marie.vandun@west-brabant.eu

 

Regionale aanpak Leefbaarheid

Bestuurlijk trekker: Fons Naterop, burgemeester gemeente Aalburg

 

Projectleider: Heleen van Exsel

E: heleen.vanexsel@west-brabant.eu

T. (076) 502 72 19, 06 22 42 24 10