Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Thema: Netwerken

Netwerken:

  • De regio geeft prioriteit aan het personenvervoer per spoor boven goederenvervoer. Zowel op de spoorlijnen richting de Randstad, BrabantStad, Zeeland en Antwerpen als op spoorlijnen binnen West Brabant dient voldoende capaciteit voor personentreinen beschikbaar te zijn en te blijven;
  • De relatie West Brabant - Randstad per spoor, dient te worden versterkt door aanleg van een spoorlijn tussen Breda en Utrecht. In de periode 2011–2015 dient daartoe een MIRT verkenning te worden gestart.
  • Voor goederenvervoer per spoor dient de goederenruit Zuid Nederland gecompleteerd te worden door aanleg van een dedicated spoorlijn richting Rotterdam. In de periode 2011 – 2015 dient daartoe een MIRT verkenning te worden uitgevoerd.
  • Een mogelijk versneld besluit tot aanleg van de VEZA-boog (goederenlijn Zeeland – Antwerpen) dient integraal onderdeel te zijn van een volledige capaciteitstudie van het goederenvervoer per spoor op de corridor Rotterdam en België (RoBel-lijn). Een dergelijke verbinding moet tevens integraal onderdeel zijn van de zgn. infrastructurele voorkeursvariant uit de eerdere RoBel-studie;
  • Uitbreiding van de capaciteit van het autosnelwegennet is ten gevolge van ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen noodzakelijk. Voor de periode 2011 – 2015 wordt ingezet op voltooiing van de A4. Daarnaast dienen MIRT-verkenning te worden opgestart voor de A27 gedeelte Hooipolder – St. Annabosch en de A58 gedeelte Markiezaat – Galder;
  • Ten behoeve van het goederenvervoer over water dient de capaciteit van een aantal sluizencomplexen (Volkerak-, Krammer- en Kreekraksluizen) te worden vergroot.