Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Duurzaamheid

Het beleid van de Regio West-Brabant krijgt vorm binnen Programma's.

Het programma Duurzaamheid is één van die Programma's.

 

Wat verstaan we in West-Brabant onder Duurzaamheid en duurzame ontwikkeling?
Duurzame ontwikkeling is één van de vier leidende principes in de Strategische Agenda West-Brabant 2012-2020. Het is een uitgebalanceerd ontwikkelingsproces, gericht op het bevorderen van de veerkracht en kwaliteit van de natuur (ecologie), van het lichamelijke en geestelijke welzijn van de inwoners (leefbaarheid) en een gezonde economische ontwikkeling (economie). Verbetering van het ene mag niet ten koste gaan van het andere.

 

Hoe staat het met duurzame ontwikkeling in West-Brabant?
In 2013 heeft Telos de Duurzaamheidsbalans West-Brabant opgesteld. Het document geeft een integraal beeld hoe de regio, bezien door de duurzaamheidsbril, haar eigen duurzaamheidsambities waar maakt en er voor staat. Op dit moment is er in West-Brabant sprake van een evenwichtige ontwikkeling. De scores voor ecologie, economie en leefbaarheid ontlopen elkaar niet of nauwelijks. De regio heeft echter nog wel een lange weg te gaan. Voor een groot deel heeft dat te maken met de ambities van de regio.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe geven we in West-Brabant vorm aan duurzame ontwikkeling?
In West-Brabant wordt via twee sporen gewerkt aan een duurzame ontwikkeling:

 

A. Spoor 1: duurzame ontwikkeling als leidraad

Ambities als klimaatbestendig en energieneutraal worden als beleidsopgave meegenomen in de ruimtelijke en economische agenda’s en processen in de regio.
Voorbeelden hiervan zijn terug te vinden bij Regionale Agenda Wonen West-Brabant en Regionale Agenda Werklocaties

 

B. Spoor 2: duurzame ontwikkeling als initiator

Via duurzaamheid wordt gezorgd voor een netwerk tussen overheid en markt, waarbij kennis, kapitaal en beleid bij elkaar worden gebracht.

 

De nadruk ligt hierbij op vijf thema’s:
• Afvalloze samenleving

• Energietransitie

• Duurzame mobiliteit (CO2-reductie)
• Duurzaam Bouwen
• Duurzaamheidscommunicatie

 

Hoe vindt de bestuurlijke aansturing plaats?
De portefeuillehouders van de negentien betrokken gemeenten vormen het protefeuillehoudersoverleg Milieu en Afval. In dit overleg ligt de nadruk op duurzaamheid en duurzame ontwikkeling. Per thema zijn er bestuurlijk ambassadeurs benoemd.

 

Bestuurlijke voorzitter Portefeuillehoudersoverleg Milieu en Afval
Paul de Beer, wethouder gemeente Breda

 

Medewerkers Duurzaamheid

Sjaan van den Heuvel
Programmasecretaris Duurzaamheid
T: (076) 502 72 05
E: sjaan.vandenheuvel@west-brabant.eu

 

Kristie van Damme-Swolfs
Beleidsmedewerker Duurzaamheid
T: (076) 502 72 27
E: kristie.vandamme@west-brabant.eu

 

Irene Koch

Beleidsmedewerker Duurzaamheid

T: (076) 502 72 20

E: irene.koch@west-brabant.eu